Dagblad070 | Corporaties: klimaatneutraal wel betaalbaar houden!

Corporaties: klimaatneutraal wel betaalbaar houden!

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Ook de drie Haagse woningcorporaties Vestia, Haag Wonen en Staedion hebben tijdens de Haagse Energietop hun handtekening gezet onder het initiatief om Den Haag klimaatneutraal te maken. Gezamenlijk hebben de drie sociale verhuurders circa 70.000 woningen in Den Haag. Daarmee huisvesten zij ruim een kwart van de inwoners van de stad. Op termijn moeten alle woningen in Den Haag, net als andere gebouwen in de stad, van het aardgas af. Deze opgave is ambitieus en omvangrijk.

“Wij als corporaties vinden deze samenwerking cruciaal voor het bereiken van een klimaatneutrale stad. Daarbij verliezen wij de betaalbaarheid voor onze bewoners niet uit het oog,” zegt Jan-Peter Duijvestijn die namens Staedion het initiatief ondertekent.

Voor de woningcorporaties betekent dit vooral het isoleren van woningen, het plaatsen van gasloze verwarmingsinstallaties en het afnemen van duurzame warmte en energie. Haag Wonen, Vestia en Staedion hanteren daarbij twee belangrijke voorwaarden: de levering van warmte en energie moet gegarandeerd zijn én betaalbaar voor de bewoners. De sociale huisvesters willen voorkomen dat hun huurders dadelijk wonen in een klimaatneutrale woning, maar de kosten hiervan niet kunnen betalen.

Voor het initiatief zijn tien gebieden in Den Haag gekozen waar als eerste wordt gestart. De drie corporaties zijn in de meeste van die gebieden actief; met name in Den Haag Zuidwest en Mariahoeve hebben zij veel woningen. Staedion, Vestia en Haag Wonen verwachten dat de samenwerking leidt tot uitwisseling van kennis en ervaringen, betere toepassing van innovaties en meer efficiëntie. Dat kan de overlast voor de bewoners beperken. Op basis van de ervaringen in de eerste tien gebieden maken de drie corporaties een plan om al hun woningen klimaatneutraal te maken.


Foto: Digitaal Dagblad