Dagblad070 | Extra informatiemarkt Binckhorst

Extra informatiemarkt Binckhorst

mainImage

De gemeente Den Haag heeft een extra informatiemarkt op touw gezet over de ontwikkelingen in de Binckhorst. Deze heeft plaats in het Trefpunt Binckhorst (Binckhorstlaan 340), op maandagavond 30 september van 19.30 tot 21.00 uur.

Tijdens de informatiemarkt krijgen belangstellenden informatie over de voortgang van de werkzaamheden in de Binckhorst. Ook zijn er verschillende medewerkers van de gemeente en projectontwikkelaars aanwezig. Zij geven antwoord op alle vragen over de nieuwe Binckhorst. Verder kan iedereen het Beeldkwaliteitsplan en het Openbare ruimteplan Binckhorst bekijken en een reactie achterlaten.

Plannen voor de Binckhorst

De gemeenteraad heeft eind 2018 het Omgevingsplan Binckhorst en de Gebiedsaanpak Binckhorst bepaald. Het Omgevingsplan Binckhorst is een visie voor de komende 20 jaar. Hierin staan en algemene grenzen voor de ontwikkeling van het gebied. De Gebiedsaanpak Binckhorst is de uitwerking van het omgevingsplan voor de volgende 5 jaar. In de Gebiedsaanpak Binckhorst staat duidelijk waar de volgende 5 jaar aan gewerkt wordt, zodat de ambities uit het omgevingsplan waargemaakt worden.

Bestuurlijke stukken Binckhorst
Kijk voor de bestuurlijke stukken: RIS 299317 en RIS 299319.


Foto: Maps Google