Dagblad070 | Forse groei inwoners Den Haag

Forse groei inwoners Den Haag

mainImage

n 2035 wonen er naar verwachting ongeveer 608.000 mensen in de stad, blijkt uit een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er ruim 70.000 meer dan de 535.000 inwoners die Den Haag nu nog telt. De forse groei van de stad is al volop in gang. Volgens het onderzoek zijn er in 2019 bijna achtduizend nieuwe Hagenaars bijgekomen: meer dan de gemeente in haar prognoses vooraf voorspelde.
Nederland groeit in dezelfde periode naar zo'n 18,3 miljoen inwoners, een miljoen meer dan nu. Nederland vergrijst verder. Op dit moment is ongeveer 19 procent van de bevolking 65 jaar of ouder, in 2035 zal dat zijn opgelopen tot een kwart. De grote steden zijn minder vergrijsd dan de kleinere gemeenten, maar ook hier neemt de vergrijzing de komende jaren naar verwachting toe, van 13 naar 20 procent 65-plussers in 2035.


Foto: Pixabay