Dagblad070 | Informatiemarkt Central Innovation District

Informatiemarkt Central Innovation District

mainImage
Beroving op CS met mes en vuurwapen

De gemeente Den Haag houdt voor de tweede keer een informatiemarkt over het CID. Bewoners kunnen hier vragen stellen en informatie inwinnen over de ontwikkelingen in het CID. Specialisten op het gebied van mobiliteit, wonen en andere ontwikkelingen in het gebied geven informatie.

De komende jaren geeft de gemeente Den Haag een flinke impuls aan de ontwikkeling van het Central Innovation District (CID). Het CID is het gebied tussen en rondom de drie stations CS, HS en Laan van NOI. De gemeente wil hier economische groei en vernieuwing. Zodat er een aantrekkelijk en economisch hart ontstaat om te werken, wonen en te recreëren.

Eind 2019 komt de gemeente Den Haag met een Structuurvisie voor het CID. Hierin staat in grote lijnen hoe de gemeente het gebied wil inrichten. De gemeente onderzoekt de effecten van de plannen op de leefomgeving in een zogeheten milieueffectrapportage (m.e.r.).

Op 10 September zijn belanghebbenden tussen 17.00 uur en 20.00 uur van harte welkom in de MegaStores (ingang van der Kunststraat).


Foto: Digitaal Dagblad