Dagblad070 | Meeste nieuwbouw in Den Haag sinds vijf jaar
mainImage

Meeste nieuwbouw in Den Haag sinds vijf jaar

Afbeelding is niet meer beschikbaar
27 januari 2018, 16:00 uur
Bouw & Wonen

Het CBS in Den Haag heeft berekend dat er in 2017 flink wat nieuwbouwwoningen in de Haagse regio zijn bijgekomen. Van de ruim 62.000 nieuwe woningen in Nederland zijn er 2385 in Den Haag gebouwd. In de afgelopen vijf jaar is er niet zo driftig gebouwd in deze stad.

In 2016 kwamen er niet meer dan 1429 nieuwbouwhuizen bij in Den Haag. Na Den Haag is Delft de sterkste groeier binnen de Haagse regio: daar kwamen er in 2017 765 nieuwbouwwoningen bij. In Westland lag de groei wat lager met 448 nieuwe woningen.

Het Nederlandse totaal van 62.000 nieuwbouwwoningen in 2017 betekende een stijging van bijna 14 procent ten opzichte van 2016 en het hoogste aantal sinds 2009. In totaal groeide de woningvoorraad vorig jaar met 55.000 woningen tot 7,7 miljoen, becijferde het CBS. Dat betekent dat 7000 woningen verdwenen door bijvoorbeeld sloop, samenvoeging van woningen of verandering van de gebruiksfunctie.

Het aantal nieuwbouwwoningen dat jaarlijks wordt opgeleverd neemt sinds 2014 weer toe. Desondanks is het aantal nieuwe woningen nog altijd lager dan voor de crisis. In 2009 werden zelfs 87.000 nieuwbouwwoningen aan de woningvoorraad toegevoegd.


Foto: Digitaal Dagblad