Dagblad070 | Stadsoase Spinozahof tekent voor vijf jaar bij

Stadsoase Spinozahof tekent voor vijf jaar bij

mainImage
Foto: Staedion

Stichting StadsOase Spinozahof is een duurzaam, sociaal en educatief initiatief in de Stationsbuurt, Den Haag Centrum. De StadsOase aan de Spinozastraat heeft het met vereende krachten (150 “vrienden van” en hun familie-leden) voor elkaar gekregen nog weer 5 jaar door te mogen gaan met het bouwen aan en fijne en duurzamere wijk. De verlenging van de gebruikersovereenkomst wordt op 1 april 16:00 op locatie ondertekend.

StadsOase Spinozahof, in 2014 gecreëerd op een braakliggend stuk bouwgrond van Staedion, is inmiddels een Duurzame Groene StadsOase. In maart 2019 won het initiatief een duurzaamheidsprijs van Staedion ter waarde van €10.000 in de categorie Samen Duurzaam. Inmiddels is met behulp van het prijzengeld de afvoer van de keuken aangesloten op een Helofyten-filter, zijn zonnepanelen geplaatst en is de Pizza-oven voorzien van een roetfilter. Dit is voor zover bekend de enige Pizza-oven die hiermee is uitgerust. Gestaag wordt verder gebouwd aan nog meer duurzame interventies.

Buurtbewoners dragen op verschillende manieren bij aan de bouw, onderhoud en activiteiten die ontplooid worden. Op ludieke wijze worden mensen bewust gemaakt van de vraag hoe een steentje bijgedragen kan worden aan duurzamer gedrag of omgeving. Zo kan men hier het GFT inleveren en helpen met het maken van compost, zijn er Indische Loopeenden ter bestrijding van slakken, wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van regenwater, is er wekelijks een vegetarische Pot-luck. Afgelopen 23 februari is het nieuwe seizoen weer van start gegaan. De vele activiteiten zijn toegankelijk voor iedereen die in meer of mindere mate bereidt is mee te helpen met de vele klussen die er gedaan moeten worden. De groep van 450 betrokkenen bestaat uit 22 verschillende nationaliteiten, dus taal is nooit een probleem. Voor €25,00 wordt je vriend van de StadsOase en deel van de gemeenschap.

Stichting StadsOase Spinozahof wil in de komende jaren op de huidige missie voortborduren. En daarmee de StadsOase verder uitbouwen tot een gezonde voedingsbodem voor zowel het ecologische als sociaal economische- en culturele vlak. Uitgangspunt blijft dat de StadsOase autonoom en bottom-up gerund wordt door de locale gemeenschap, gebruikmakend van verrijkende kennis, ideeën en programmering. Think global, act local.