Dagblad070 | Weimarstraat: 'vaker actie voor leefbaarheid'
mainImage

Weimarstraat: 'vaker actie voor leefbaarheid'

15 juli 2020, 13:58 uur
Bouw & Wonen

Jan van Zanen, de nieuwe burgemeester van Den Haag, is niet van plan verder in te grijpen om de overlast op de Weimarstraat aan te pakken. Dat schrijft hij in een brief aan de omwonenden. Buurtbewoners trokken aan de bel nadat een schietpartij op klaarlichte dag plaatsvond in de drukke winkelstraat. Het verwijderen van coffeeshops is volgens Van Zanen lastig te realiseren. Het nemen van noodmaatregelen is een te forse ingreep, zegt de burgemeester. Het verplaatsen van de coffeeshops wordt al sinds 2009 geprobeerd, maar heeft nog geen resultaat geboekt. Andere maatregelen, eind 2019 aangekondigd, hebben nog niet tot zichtbaar resultaat geleid.

De Burgemeester stuurde de brief daags vóór de vergadering van de gemeenteraad, waarbij het onderwerp Veiligheid uitgebreid aan bod komt. Tijdens de vergadering zelf roepen veel raadsleden op om de overconcentratie van coffeeshops wel aan te pakken. Woensdagavond reageert de burgemeester op de oproep van de Raad. In de brief aan de bewoners neemt hij daar al een voorschot op: andere locaties voor coffeeshops zijn “heel lastig te vinden”, en “de gemeente is al samen met de politie al met regelmaat in gesprek met de coffeeshopshouders op de Weimarstraat”. Ook wijst de burgemeester dat er sinds 2009 beleid is om de overconcentratie in de Weimarstraat aan te pakken en getracht wordt coffeeshops naar een andere “passende locatie” te verplaatsen, zonder succes.

De bewoners vragen zich dan ook af wat een nieuwe gesprekken met de coffeeshophouders gaat opleveren, als deze methode als sinds 2009 niet succesvol is gebleken. Voorafgaand aan de vergadering van de gemeenteraad deed een aantal van hen een beroep op de Raadsleden.

De overconcentratie van coffeeshops zijn een belangrijke bron van overlast. Voor Den Haag Zuid-West en het Westland is de Weimarstraat eerste mogelijkheid om softdrugs te scoren. Onderliggende problemen zijn echter ook de ondermijning, de overvloed aan winkeltjes met een schimmig karakter en de verkamering die, ondanks het gemeentelijk verbod, toch doorzet in deze buurt.

De buurtbewoners vroegen op zaterdag 4 juli aandacht voor de problemen van de straat: malafide vastgoedtransacties, verkeersoverlast, drugsoverlast en het louche winkelaanbod. Op vrolijke wijze werd – ondanks de stromende regen – de straat “teruggeclaimd”. Bij de bijeenkomst waren vrijwel alle fracties van de gemeenteraad aanwezig. De nieuwe burgemeester zelf was hier niet bij, maar bracht een dag later zelf informeel een bezoek aan de wijk. De buurt is van plan om de komende tijd vaker spontane initiatieven te ontplooien om de positieve kant van de wijk te benadrukken en de leefbaarheid te behouden.


Foto: Google Maps