Dagblad070 | Capriolen en kerkgebouwen
mainImage

Capriolen en kerkgebouwen

22 november 2020, 22:50 uur
Columns

‘Een trampoline is een strak gespannen vel waar men voor sport of ontspanning op kan springen en capriolen op kan uithalen.’ Alleen in het rariteitenkabinet dat de Haagse gemeenteraad heet kan deze uitspraak van HSP-raadslid Peter Bos hout snijden in een debat over religieus erfgoed. 

Om te verklaren wat trampolines in hemelsnaam met kerkgebouwen te maken hebben is een kleine reconstructie op zijn plaats. Eind 2019 diende diezelfde Peter Bos een voorstel in om de Martelaren van Gorcumkerk in de wijk Zorgvliet niet te slopen. Alle oppositiepartijen schaarden zich achter het voorstel; de coalitie stemde tegen. De kerk is in eigendom van de gemeente Den Haag, die het gebouw om strategische redenen heeft verworven. Wat de gemeente concreet met de locatie wil is echter nog onduidelijk.

Tijdens een commissiedebat over de zogenaamde ‘kerkenvisie’ van het college werd de discussie over de toekomst van de Martelaren van Gorcumkerk ook heropend. Coalitiepartij PvdA gaf aan geen bezwaar te hebben tegen sloop van de kerk, omdat deze nu geen maatschappelijke functie dient. In de Martelaren van Gorcumkerk wordt vandaag de dag namelijk niet gebeden en gezongen, maar gesprongen. De in onbruik geraakte kerk doet al vijf jaar dienst als indoor springparadijs voor kinderen. 

Als de uitbater zou overwegen om kinderen met een Ooievaarspas (een kortingspas voor minima) gratis te laten springen, wilde PvdA-raadslid Mikal Tseggai echter best over behoud van het gebouw nadenken. Het leidde tot een spervuur aan vragen. Wist mevrouw Tseggai wel dat trampolinespringen een Olympische sport is en het spring-centrum in de kerk wordt beheerd door een stichting zonder winstoogmerk, met het doel om de jeugd aan het sporten te krijgen? Tegelijkertijd hekelde de PvdA het uurtarief van het trampolinecentrum - volgens Tseggai 10 euro per uur, maar volgens de website 7 euro 50 - met een felheid die veel van mijn SP-partijgenoten voorbehouden aan sjoemelende bazen van woningcorporaties of vervuilende multinationals zoals Shell. 

Dit allemaal onder toeziend oog van de oprichter van de spring-stichting, die voorafgaande aan de vergadering vanuit huis de raad te woord had gestaan. Waarbij hij nota bene aangaf open te staan voor een kortingsregeling voor minima, als de gemeente hieraan zou meewerken. Hoewel het debat ongetwijfeld een absurdistische vertoning voor hem moet zijn geweest, viel er ook hoop uit te putten. De Martelaren van Gorcumkerk lijkt namelijk slechts één kortingsregeling verwijderd van de sloopkogel, als de PvdA woord houdt.