Dagblad070 | Wijzigen van contracten tijdens corona
mainImage

Wijzigen van contracten tijdens corona

6 november 2020, 12:31 uur
Columns

De coronacrisis heeft voor veel ondernemers grote negatieve gevolgen. Ondernemers worden massaal geconfronteerd met een plotselinge omzetdaling door (onder meer) overheidsmaatregelen, een verminderde vraag en leveringsproblemen. Het Nederlands rechtssysteem biedt partijen die (financieel) in de knel zijn gekomen door de corona-uitbraak een helpende hand door hen de mogelijkheid te bieden om de gevolgen van een overeenkomst te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 6:258 van het Burgerlijk Wetboek geeft een partij de mogelijkheid om terug te komen op gemaakte afspraken. Hij of zij die gebruik wil maken van deze mogelijkheid, moet kunnen aantonen dat partijen op het moment van het sluiten van de overeenkomst bepaalde omstandigheden niet hebben voorzien.

De vraag of de huidige coronacrisis als een onvoorziene omstandigheid kan worden aangemerkt, kwam vorige maand kort aan de orde in een uitspraak van de Rechtbank Amsterdam.

Hotel
In deze zaak rees de vraag of een hotel in Amsterdam contractueel verplicht was tot de overeengekomen maandelijkse afname van schoonmaakdiensten tijdens de periode dat het hotel in verband met de intelligente lockdown door het coronavirus gesloten was. Hoewel de zaak draaide om de uitleg van een contractsbepaling, heeft de rechtbank een rechtsoverweging gewijd aan de slagingskans van een mogelijk beroep op artikel 6:258 BW door het hotel.

De rechter oordeelde dat het aannemelijk is dat het hotel een geslaagd beroep zou kunnen doen op onvoorziene omstandigheden. De rechter legt hieraan ten grondslag dat de schade die het hotel als gevolg van de coronacrisis lijdt aanzienlijk groter is dan die van het schoonmaakbedrijf (86 procent versus 9 procent). De slotsom is dat het hotel door de rechter werd veroordeeld om met het schoonmaakbedrijf in overleg te treden over een aanpassing van het schoonmaakcontract.

Maatstaven van redelijkheid & billijkheid 
Concluderend kan dus worden gesteld dat u als ondernemer bij een significante omzetdaling als gevolg van de coronacrisis mogelijk een beroep kunt doen op artikel 6:258 BW. Het artikel biedt u de mogelijkheid om uw contracten, in overleg met bijvoorbeeld uw leveranciers, naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid aan te passen.

Bent u benieuwd of u een overeenkomst kunt wijzigen of ontbinden vanwege de gevolgen door de corona-uitbraak? Of, heeft u vragen met betrekking tot overige juridische kwesties? Onze juristen van Trust and Law Incassoservices helpen u graag!

Trust and Law
Hoefweg 205 B
2665 LB Bleiswijk
085-273 7181
www.trustandlaw.nl
[email protected]

Over de columnist
Robbert Goossens (1992), afkomstig uit Apeldoorn, werkt sinds september 2016 als jurist voor Trust and Law Incassoservices. Hij studeerde aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Nottingham Trent University in Engeland. Naast een passie voor de incassobranche speelt schermen een belangrijke rol in zijn leven. Goossens is meervoudig Nederlands kampioen (sabel). Vanuit het partnership met Zoetermeers Dagblad vertelt hij met een maandelijkse column over zijn vak.


Foto: Chris van Dijke