Deltaplan 2030 incl. mentaliteitsverbetering

16 October 2019, 11:20 uur
Columns
mainImage

De Mobiliteitsalliantie, een vervoerscoalitie waarbij meer dan 20 organisaties zijn aangesloten, heeft een omvangrijk plan ingediend om er voor te zorgen dat verkeer en vervoer in de toekomst niet hopeloos vast gaan lopen. De titel van dit plan is “Deltaplan 2030”.

Allerlei voorstellen komen op tafel. Deeltijdauto’s, e-bikes, kilometerheffing, geautomatiseerd openbaar vervoer, vliegende en zelfrijdende elektrische auto’s. Een slimmer gebruik van verkeersdata. Noem het maar op. En dat alles met de nadruk op duurzaamheid, veiligheid en vermindering van files en treinvertragingen.

Overheden moeten daarbij zorgen voor toegankelijkheid en betaalbaarheid.

Er wordt daarbij gestreefd naar een ruime halvering van het aantal verkeersslachtoffers. Veiligheid is natuurlijk een telkens terugkerend pijnpunt. Het aantal slachtoffers in het verkeer stijgt. Volgens het meest recente rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) kwamen afgelopen jaar in ons land 678 mensen in het verkeer om het leven. Dat zijn er 65 meer dan in 2017.

Het aantal ongevallen is in vijf jaar meer dan verdubbeld, van 17.000 in 2014 naar ruim 38.000 in 2018. Het aantal verkeersdoden op snelwegen steeg in dezelfde periode van 63 naar 81.Het aantal verkeersslachtoffers is na jaren van afname nu dus al weer enkele jaren aan het stijgen. Hoe dat komt?

U mag het zelf invullen!

Zeker in ieder geval is dat die stijging niet alleen veroorzaakt wordt door de toename van het aantal verkeersbewegingen.

De controle op de naleving van de verkeersregels schiet tekort. Natuurlijk wordt er gehandhaafd op het gebruik van drugs, alcohol en smartphone. Maar de pakkans is nog steeds betrekkelijk gering.

Velen kunnen op de fiets en in de auto niet van hun mobieltje afblijven en dat zal niet veranderen als we het blijkbaar niet nodig vinden meer zelfdiscipline op te brengen, als we zelf niet inzien dat ons gedrag levensgevaarlijk is voor onszelf en de medemens.

Hufterig gedrag is aan de orde van de dag. Men heeft lak aan de verkeersregels of men kent ze niet. De verkeersopvoeding schiet te kort. Daarom pleit ik voor de invoering van verkeerslessen in het voortgezet onderwijs en voor meer verkeerslessen als onderdeel van de inburgeringscursus.

In het basisonderwijs wordt er al veel aandacht besteed aan verkeersonderricht, waarbij praktijkonderdelen essentieel zijn. Na het basisonderwijs wordt hieraan geen of nauwelijks vervolg gegeven en dat is onwenselijk.

Hoofdzaak is altijd dat we met elkaar moeten gaan werken aan een mentaliteitsverbetering. We moeten dan maar gedragslessen gaan geven. We moeten tot ons door laten dringen dat we niet zonder de mensen om ons heen kunnen leven, dat we elkaar nodig hebben, dat we elkaar de ruimte moeten geven om veilig te participeren in de samenleving en dat we daarbij rekening houden met onze eigen capaciteiten.

Denk bij dit laatste aan de grote aantallen ongelukken met e-bikes. Vooral de ouderen onder ons overschatten zichzelf nogal eens bij het gebruik van deze snelle fiets.

Alleen als we beseffen dat deelnemen aan het verkeer slechts veilig kan als we allemaal de verkeersregels kunnen en willen naleven.
Alleen dan zal het aantal verkeersslachtoffers enorm dalen.
Alleen dan zal het voorgestelde Deltaplan 2030 kans van slagen hebben.