Dagblad070 | Demonstreren is hot, maar waartegen?

Demonstreren is hot, maar waartegen?

mainImage

Steeds vaker grijpen mensen die het niet eens zijn met maatregelen, gewoonten en gebruiken naar het middel van demonstreren om het ontstane ongenoegen te uiten.

Het meest opvallend zijn wat mij betreft de demonstraties tegen onze geliefde Zwarte Piet en de beweging van de gele hesjes, ontstaan en ontspoord in Frankrijk.

Onlangs is daar vanuit en door de jeugd een nieuwe loot aan toegevoegd en wel de onder schooltijd georganiseerde milieudemonstraties.
Hier lijkt sprake te zijn van kopieergedrag.

Wat mij betreft kenmerken de demonstraties tegen Zwarte Piet zich door de verbeten vastberadenheid, de halsstarrige weigering toe te geven dat de grote meerderheid van ons volk gehecht is aan vorm en inhoud van dit o zo leuke kinderfeest. Democratie is niet het doordrijven van de zin van een kleine minderheid.

De gele hesjes in Frankrijk waren eerst eensgezind tegen de verhoging van de brandstofprijzen en toen de Franse regering die verhoging cancelde, waren ze ineens overal tegen. Of nog anders, bij nader inzien wisten ze niet eens meer waar ze tegen waren. Zelfs de eigen mensen die politiek overleg wilden gaan voeren, werden gemolesteerd. En dan heb ik het nog helemaal niet over lieden die er alleen maar op uit zijn om rotzooi te trappen en vernielingen aan te richten.

Nu de jeugd van Nederland ineens milieubewust lijkt te gaan worden, zou je denken dat onze jongeren hun energieslurpend gedrag zouden beteren. Vermakelijk in dat verband was dat op de televisie te zien was dat enkele jeugdige demonstranten na afloop van de milieudemonstratie op het Malieveld en bij de regeringsgebouwen zich tegoed deden aan de rijk gevulde hamburger bij de Mac.

Hoezo milieubewust?

Onderzoek heeft uitgewezen dat onze jeugd vaak langer dan 10 minuten onder de douche staat, de verwarming eerder hoger zet dan te kiezen voor een dikkere trui en dat men de koelkast open laat staan als er drank ingeschonken wordt.

De geliefde spelcomputer kost driemaal zoveel energie als een platte televisie. De jeugd gaat gewoon met het vliegtuig op vakantie. De snacks vliegen je om de oren.

En dan heb je nog het onmisbare mobieltje. Een kostbaar bezit vol met zeldzame en dure metalen zoals kobalt, goud, yttrium en lanthanium. Metalen die ook nog eens vaak gewonnen worden middels kinderarbeid. Over milieu gesproken!

Elke twee jaar moet er minimaal een nieuw toestel komen, want dat wordt uitgelokt door het abonnementensysteem. Van de oude smartphones wordt slechts 1% gerecycled. De rest gaat onze leefomgeving verontreinigen. Hoezo duurzaam!

Ongeveer 33%  van onze elektriciteitsbehoefte  wordt nog steeds opgewekt in zeer verontreinigende kolencentrales. Dus ook dat is een reden temeer om zuinig te zijn met elektra.

Laat er geen misverstand over bestaan. We zijn allemaal voor een schoon milieu. We willen allemaal dat toekomstige generaties in een leefbare omgeving kunnen wonen en werken.

Demonstreren prima, maar dan ook zelf door eigen gedrag laten zien dat het gemeend is en niet modieus ingefluisterd.

Een oude wijsheid gaat ook hier weer op: verbeter de wereld, begin bij jezelf.

Een schoner milieu begint dus bij jezelf.