Euro-nee-nee

10 June 2024, 07:03 uur
Columns
mainImage

Nu de verkiezingen weer achter de rug zijn enkele argumenten tegen Europa. Nu pas, omdat ik niet de illusie heb anderen te kunnen beïnvloeden. Ik werk niet voor de NPO, dus twijfel ik niet aan de verstandelijke vermogens van de kiezers.

a.    De landen die niet in de EU zitten doen het absoluut niet slechter dan de landen die erin zitten. Noorwegen, Zwitserland doen het zelfs veel beter. Het voorspelde débacle voor het VK is uitgebleven.

b.    De Europese commissie wordt niet democratisch gekozen.

c.     Bulgarije b.v. heeft meer zetels dus meer invloed dan ons land, terwijl wij veel meer bijdragen.

d.    De Nederlandse politiek heeft twee referenda over Europa – het kan niet democratischer – naast zich neergelegd.

e.    Ze vergaderen op twee plekken Brussel en Straatsburg, omdat één van de landen, Frankrijk een bevoorrechte positie opeist. Kost miljarden.

f.      De zetelverdeling is niet democratisch, omdat niet alleen het aantal inwoners van een land meetelt voor de zetelverdeling.

g.     In sommige landen mogen 16 jarigen al meestemmen in andere landen niet.

h.    Voor vrede zijn we afhankelijk van de NAVO, niet van de EU. Belangrijke bondgenoten als de VS en Canada zijn niet vertegenwoordigd.

i.       Ze zijn er niet in geslaagd om tot één munteenheid te komen, wat tot financiële ongelijkheid heeft geleid.

j.       Het zgn. economische voordeel betekent voor Nederlanders hogere benzineprijzen en een veel hoger bedrag voor het dagelijkse levensonderhoud dan in de ons omringende landen.

k.     Ons dicht bevolkte land, dat vlees naar heel Europa uitvoert , heeft dezelfde verstikkende regels voor landbouwbeleid als b.v. Zweden en Duitsland.   

l.       Ieder land levert een eurocommissaris ongeacht het inwonersaantal.

m.     We hebben geen enkele inspraak gehad in elke uitbreiding van de EU: ook bij toekomstige uitbreidingen niet.

n.    Rijke landen hebben - zonder toestemming van hun bevolking – enorme bedragen “geleend” aan armere landen.

o.    De EU blijft dreigen met processen tegen Orban. de enige Europese leider die tot twee keer toe bij verkiezingen de absolute meerderheid van zijn bevolking kreeg.

p.    Het is mateloos irritant dat iedere politieke partij, die tegen de strakke Europese regels is, automatisch als extreem rechts wordt omschreven.

q.    De salarissen, pensioenen en vergoedingen zijn gezien het werk dat leden van de EU moeten doen buitengewoon hoog. Daarbij krijgt ieder oud lid van het Europarlement iedere maand een blijvende uitkering.

r.     Het Europese hof is het hoogste rechtscollege, dat geen rekening houdt met de regels en wetten, die in alle landen door de eeuwen heen traditioneel als uitvloeisels van landseigen waarden en normen zijn ontstaan.

s.    Landen die niet aan de Noordzee liggen stemmen over de belangen van onze vissers. Corruptie loert om de hoek.

Uiteraard heb ik ook een alternatief. Het beste voor ons land zou een Noord-Europese Unie zijn, waar alleen over economie, vrij verkeer, veiligheid en immigratie afspraken gemaakt worden.