Dagblad070 | Gewoon lekker onder ons

Gewoon lekker onder ons

mainImage

Kom lokalo’s van dit land verenigt U. U heeft een wereld te winnen en niets te verliezen, dan de ketens waarmee het kartel u bindt.

De jongeren van Hart voor Den Haag/ Groep de Mos uit Den Haag hadden me uitgenodigd voor een gezellige c.q. instructieve avond op Het Plein. Ondanks mijn verkoudheid toch gegaan. Uiteraard met de Randstadrail en zo te weten gekomen dat er tussen 010 en 070 talloze stationnetjes zijn.

Op het C.S. stond de enthousiaste gespreksleider Thijs me al op te wachten. Voorbespreking was niet nodig, omdat ik in de loop der jaren wel enige ervaring heb opgebouwd: trouwens je bent schoolmeester of je bent het niet.

Als Rotterdammer was ik aangenaam verrast, toen ik het bomvolle Plein opkwam. Honderden mensen die gezellig de talloze terrassen bevolkten. Een zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer. In mijn eigen stad willen nog wel eens bolides langs de terrassen scheuren, omdat de bestuurders willen laten zien dat ze ondanks hun lage IQ toch weten waar het gaspedaal zit.

Bij één van die zaken was ik de gast en bij mijn aankomst werd ik aangenaam getroffen. Ondanks de heerlijke temperatuur en de gezelligheid buiten bleek het zaaltje heel goed gevuld. Hier en daar een oude bekende en een totaal ontspannen sfeer. Het is voor veel (aspirant) politici aan de rechterkant van het politieke spectrum prettig in eigen kring gewoon je mening te kunnen geven, zonder dat een politiek correcte doordrammer of hemelbestormende goedmens jouw mening weer als extreem rechts, fascistisch, xenofoob etc. gaan betittelen. Gewoon lekker onder ons dus.

Direct werd gevraagd waarom ik de PVV had verlaten. Eerlijk als ik ben vertelde ik na de bekendmaking van de kandidatenlijst van Forum voor de senaat met de naar ons toe zo onbeschofte Otten als lijsttrekker ik contact had opgenomen met Wilders om de problemen bij te leggen. De volgende vraag was dus uiteraard, waarover hebben jullie problemen gehad en ik kon uitleggen, dat die puur van politieke c.q. organisatorische aard waren.

Zo kabbelde de avond door, maar ik vond het toch wel nodig om in dit zo verfrissende gezelschap nogmaals te wijzen op het belang van de lokale politiek. Politiek om iets te veranderen en of om juist iets te bewerkstelligen in je eigen omgeving! Politiek zonder een landelijke carrière in je achterhoofd.

Uiteindelijk nog een biertje na en een foto, waarop slechts één van de aanwezige dames wilde poseren en sommigen zelfs mijn boekje hadden meegebracht om het te laten signeren.

Op de weg terug wist ik dat weer veel gestopt zou worden, maar daar heb je natuurlijk een telefoontje voor de afleiding. Totale wachttijd van Den Haag CS naar Oosterflank slechts 5 minuten.

Oh, en het belang van de lokale politiek werd ook weer duidelijk, want als 65+ er moest ik buiten de gemeentegrens voor het vervoer betalen en erbinnen niet. Dat hebben wij toch maar voor elkaar gekregen.

Kom op dames en heren van Hart voor Den Haag/ Groep De Mos, dat kan in 070 ook.