Dagblad070 | Ik begrijp niet dat (zucht):
mainImage

Ik begrijp niet dat (zucht):

20 november 2020, 23:53 uur
Columns

Buitenspel niet afgeschaft wordt.

Niemand meer weet dat de PvdA en D66 in Rotterdam vóór de verkiezingen samenwerkten met de islamisten van Nida.

De Oosterschelde niet gewoon Noorderschelde heet en de Westerschelde niet gewoon Zuiderschelde.

Een ondemocratisch instituut als de Eerste Kamer niet afgeschaft wordt.

De waterschappen niet gewoon bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevoegd worden.

Sommige moordenaars niet gewoon de kogel krijgen.

Rutte nog door veel mensen geloofd wordt.

De Nederlandse burger per hoofd van de bevolking verreweg het meeste bijdraagt aan de EU.

We de Antillen niet verkopen aan de hoogste bieder.

Onze koning vooral wordt gezien als nazaat van Willem van Oranje in plaats van nazaat van koning Willem III (koning gorilla).

Denk excuus van ons wil, maar de schouders ophaalt over de vele genocides en slavernij onder de Ottomanen.

NRC en de Volkskrant in hemelsnaam kwaliteitskranten worden genoemd.

De publieke omroepen bijna een miljard belastinggeld krijgen om ongecontroleerd uit te geven.

Zittenblijvers ook vakken waar ze goed in zijn moeten overdoen.

De reparatie van een Mercedes A type zo waanzinnig duur moet zijn.

Sommige mensen zich na 150 jaar verschrikkelijke ervaring nog socialist noemen.

Zelfs Wilders praat over DE profeet als hij het over Mohammed heeft.

De coalitiepartijen in onze stad een rapport van de rekenkamer over zwendel naast zich neer leggen.

Links Nederland vergeten is, wat de S in NSB en NSDAP betekent.

Asielzoekers over vele landen - waaronder islamitische - vliegen om hier asiel te vragen.

Kinderen op school verplicht vermoeid worden met het vak Frans i.p.v. Spaans.

De EU naast in Brussel nog steeds vergadert in Straatsburg.

De taken van het provinciale bestuur niet worden overgeheveld naar het Rijk.

Een Mercedes type A zo vaak kapot kan gaan.

Ouders massaal kiezen voor een school waar gefraudeerd is en waarover een gruwelijk slecht inspectierapport ligt.

We ondanks woningnood en overbevolking nog steeds een immigratieland blijven.

Mensen met een verblijfsvergunning na het begaan van een misdaad niet worden uitgezet.

D66 al 54 jaar haar uitgangspunten is vergeten.

De kiezer voor 30% lokaal stemt, maar lokale partijen amper (3?) burgemeesters mogen benoemen.

Nooit gezegd wordt dat islamisme een vorm van fascisme is. 

We nog diplomatieke betrekkingen hebben met landen die hun asielzoekende burgers niet terugnemen.

Niemand de vele ex-communisten, die binnen de PvdA carrière gemaakt hebben, aan de kaak heeft gesteld.

Mensen die afkomstig zijn uit ondemocratische en corrupte landen kritiek op ons land durven hebben.

Berghuis niet zeker is van een plaats in Oranje.

Vergeten is dat Denk (Erdogan) en Nida (Hamas) voortkomen uit de PvdA en Groen Links.

Islamitische staten geen asielzoekers opnemen c.q. krijgen.

Paul de Leeuw - net als Toine Huys - zomaar terug wordt genomen bij de NPO na zijn RTL-fiasco.

Vlaanderen niet gewoon bij ons komt en Wallonië bij Frankrijk.

Dat er partijen zijn die de term “democratisch” in hun naam voeren, maar tegen referenda zijn.

 

O ja, de telling bij tennis.