Ik eis excuses van . . .

8 July 2019, 17:05 uur
Columns
mainImage

Ik eis excuses van . . .

De Italianen, die nazaten van de Romeinen zijn en ons land binnenvielen en duizenden Galliërs (onze voorouders) vermoordden en als slaven naar Italië voerden.

Ik eis excuses van . . .

De Noren, Denen, IJlanders en Zweden, omdat hun voorouders - de vikingen - honderden jaren onze kusten, kloosters, steden en dorpen plunderden en vele bewoners doodden of meesleurden als slaven.

Ik eis excuses van . . .

Vaticaanstad omdat in de naam van hun paus en hun geloof de inquisitie werd opgericht die in ons land duizenden mensen op de brandstapel bracht of op andere gruwelijke wijze liet doden.

Van . . .

De Spanjaarden en Portugezen (vanaf 1581), die vanaf 1566 tot 1648 onze streken plunderden en vele duizenden onschuldige landgenoten (mannen, vrouwen en kinderen) over de klink joegen en hele steden tot de grond toe afbrandden.

Van . . .

De Engelsen die in vier oorlogen vele onschuldigen doodden en lieten verdrinken. Die Terschelling, Noord Holland en Walcheren ooit bezetten en vele slachtoffers maakten. Daarbij hebben ze heel bewust de Nederlandse kolonisten in Zuid Afrika vermoord en kinderen met hun moeders in kampen laten verkommeren.

Van . . .

De bewoners van Keulen en Münster die in de periode na 1672 het Oosten van ons land brandschatten, plunderden en vele mensen doodden.

Ik eis excuses van . . .

De Fransen, die ons land al in 1672 aanvielen, steden en dorpen verwoestten en daarna een constante dreiging bleven tot ze van 1795 tot 1813 ons land bezetten en duizenden Nederlandse jongens in Rusland lieten creperen.

Niet te vergeten van . . .

De Russen, die door een niet aanvalsverdrag de Duitsers de gelegenheid gaven ons land binnen te vallen (Duitsers hebben wel excuus aangeboden).

Ook van . . .

De Marokkanen, Tunesiërs en Algerijnen, die eeuwenlang “blanke” slaven, waaronder veel Nederlandse mannen en vrouwen, roofden en verhandelden.

Van . . .

Nazaten van de ondernemers die in de 18e en 19e eeuw begonnen met hun ondernemingen en die volop gebruik maakten van loonslaven en kinderarbeid. De kinderarbeid, die 30 jaar later dan de slavernij in de praktijk werd afgeschaft.

Graag ook van . . .

De Nederlandse adel, wiens voorouders eeuwenlang misbruik maakten van vazallen en hun families. Ook kinderen en vrouwen werden gedwongen zonder salaris op het land te werken, terwijl ze leefden in schuren en hutten.

Ik eis excuses van . . .

Nazaten van Nederlandse regentenfamilies die weeshuizen runden, waar vanuit kinderen na hun zesde jaar aan boord van schepen of in de huishouding gebruikt werden en die bemanningen van schepen verschrikkelijk uitbuitten.

Vooral van . . .

De Nederlandse rechters, wier voorgangers eeuwenlang barbaarse straffen eisten en lieten uitvoeren. Voor kinderen, vrouwen en bejaarden werden geen uitzonderingen gemaakt.

Graag eis ik ook persoonlijke excuses van een grote bouwonderneming (fusie) die mijn overgrootvader en opa van moederskant als kinderen heeft uitgebuit.

van . . .

Van de nazaten van de politie-inspecteur, die mijn moeder vanaf haar twaalfde jaar in de huishouding liet werken.

en tenslotte van . . .

Van Egypte en Noorwegen, omdat ze mijn overgrootvader als slaaf hebben gebruikt en hebben toegestaan, dat hij op achtjarige leeftijd al aan boord van een houten brik te werk werd gesteld.

Uiteraard ben ik zelf bereid om mede namens die overgrootvader (nogmaals) excuses voor de verwoestingen van Dorestad (834 en 863) aan te bieden.