Internationale wijken van Den Haag

14 May 2018, 11:00 uur
Columns
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

De Schilderswijk Bewonerstours bestaan in oktober drie jaar; een periode waarin mensen uit heel Nederland de meest internationale wijk van Nederland vanuit het perspectief van haar bewoners zelf leerden kennen, waarbij  de persoonlijke beleving en verhalen van bewoners centraal stonden; drie jaar ook waarin bewoners en ondernemers pro-actief het heft in handen namen, en middels de tours een genuanceerd, positief en duurzaam beeld wisten te schetsen van de wijk. Bezoekers keerden na zo’n tour vaak weer terug voor een vervolgbezoek, bijvoorbeeld om er te shoppen, vrijwilligerswerk te doen, of om er zelfs een huis te kopen.

Met het succes is voor de borging van de bewonerstours eind vorig jaar de stichting BBIS opgericht (Bevordering Beeldvorming Internationale Samenleving); dit om naast de zekerstelling van de tours zelf ook de maatschappelijke doelstellingen die eraan ten grondslag liggen breder te kunnen oppakken, onder meer door de organisatie van vernieuwende wijkevenementen, zoals de Schilderswijk Top 100, en de eerste lokale editie van het Correspondents’ Dinner. Deze evenementen werden beide in gezamenlijkheid met stichting Jeugdwerk georganiseerd.

Nu we erin slagen bezoekers op een duurzame wijze te verbinden met de Schilderswijk, onderzoeken we nieuwe variaties van de bewonerstours om die doelstellingen breder te verwezenlijken. Daarbij is het plan om met hetzelfde concept de verbinding te leggen tussen de verschillende internationale wijken in Den Haag, wat in deze stad veelal compleet gescheiden werelden zijn. Een tour zou bijvoorbeeld kunnen starten bij een buurthuis in de Schilderswijk, dan gaan we op visite bij een actieve bewoner in het Benoordenhout, en daarna bezoeken we een bijzonder bewonersinitiatief in de Vogelwijk. Er zijn oneindig veel varianten mogelijk, waarbij de onderlinge verbinding, en de bevordering van de positieve beeldvorming over de internationale samenleving, centraal staan. Ook zijn we bezig op andere (vernieuwende) manieren die positieve beeldvorming een impuls te geven. We willen er de komende tijd graag met bewoners en maatschappelijke partijen in de stad over in gesprek gaan, en horen waar we elkaar kunnen versterken.

Ik ga erover schrijven en spreekbeurten geven; mensen uit alle lagen van de Haagse samenleving proberen te betrekken bij de bevordering van deze positieve beeldvorming over de internationale samenleving. Ben jij daartoe mijn eerstvolgende ‘koffie date’? Stuur me in dat geval een berichtje via [email protected] en ik neem contact met je op.