Dagblad070 | It is the economy stupid 

It is the economy stupid 

mainImage

In Den Haag groeien we tot 2040 met 80.000 mensen. Ter vergelijking: Dat is meer dan het inwonertal van de stad Schiedam (78.000 inwoners). De groei van de bevolking heeft grote gevolgen, voor onder andere: Het woningaanbod, de leefbaarheid, de bereikbaarheid, ons onderwijs, onze zorg én op onze economie. 

De groei van het aantal banen vertoont geen gelijke trend met de ongebreidelde groei van het aantal inwoners. Een volle stadsbrede inzet op de groei van de economie en daarmee de werkgelegenheid zou je denken. Niets is minder waar. Het stadsbestuur bestaande uit D66, GroenLinks, PvdA, CDA en de voormalige ondernemerspartij VVD bezuinigt miljoenen op deze post. De economiebegroting gaat van 57,2 miljoen naar 41,9 miljoen euro per jaar. Voor al die nieuwe tienduizenden inwoners die dit college wil binnenhalen, is straks geen baan te vinden. ”Meer doen met minder”, noemde de nieuwbakken visieloze D66-economiewethouder Saskia Bruines dat op het MKB congres.

Terwijl de Nederlandse economie de laatste jaren als geheel geweldig draaide, bleef Den Haag ergens achteraan sukkelen; de stad profiteerde te weinig van de economische groei en teveel mensen waren afhankelijk van de bijstand. En laat nou die bijstand enorm drukken op de begroting van de stad. Het was daarom goed dat het eerste Hart voor Den Haag college miljoenen méér beschikbaar stelde om de Haagse economie aan te jagen.

Eindelijk werd er geïnvesteerd in het MKB, in bedrijventerreinen, in de congresmarkt, het verstevigen van de internationale positie van de stad, in evenementen en in de groeimarkt die toerisme heet. Het nieuwe college doet de gedane investeringen te niet door jaarlijks structureel 4 miljoen euro op economie te bezuinigen en door met een mega bezuiniging van 15,3 miljoen op promotie, toerisme en marketing, een halvering van het budget, een kansrijke groeimarkt kapot te maken. Bye bye werkgelegenheid, Hallo bijstand! 

Gezond verstand

Het versterken van de Haagse economie moet met stip terug op de collegetafel. Want met de verdergaande globalisering en digitalisering en het krimpen van de werkgelegenheid bij de overheden, financiële instellingen en telecombedrijven waar Den Haag zo afhankelijk van is, lijkt het ons dat alle alarmbellen zouden moeten afgaan. Dat is geen kwestie van politieke kleur, maar van gezond verstand. De belangrijkste aandachtspunten: houd de ingezette koers op economisch vlak vast en blijf investeren in de economie.

Voor de structurele economische versterking die nodig is in Den Haag, zijn publieke middelen en een betrokken stadsbestuur onontbeerlijk. Verder is een extra boost nodig om het ondernemersklimaat in Den Haag te versterken en mensen in een aantal groeisectoren zoals de internationale economie, het toerisme en cyberveiligheid  aan het werk te helpen.

Dat investeringen in de Haagse economie meer dan noodzakelijk zijn voor onze werkgelegenheid, blijkt wel uit het feit dat de werkloosheid in onze stad altijd nóg hoger ligt dan het landelijk gemiddelde, 4,5 procent ten opzichte van 3,4 procent landelijk. Onze oproep luidt dan ook: Hou de focus op banengroei in de toeristische sector. Met mooie evenementen, meer attracties verspreid over de hele stad, meer hotels, een hoogstaand winkelaanbod en een versterkt Museumkwartier liggen daar directe kansen op keiharde banen, juist ook voor lager geschoolden.

Mismatch

Volgens onderzoek van de ING ligt daar precies ook het pijnpunt voor Den Haag: “er is een 'mismatch' tussen het soort vacatures en werklozen. Ook congressen zijn voor onze stad van groot belang. De gemiddelde congresganger geeft per dag 350,- euro uit in onze stad. Dat verdwijnt rechtstreeks in de kassa’s van de hotels, taxi’s, winkels en restaurants. Maak werk van het realiseren van een nieuw congresgebouw.  Dan heeft Den Haag het in zich om dé congresstad van Nederland te worden. In 2018 groeide de Haagse congresmarkt met 4,4 procent en hadden de ruim zestig conferenties een economische waarde van 46,9 miljoen euro. Kansen te over dus! 

Datzelfde geldt voor onze bedrijventerreinen. Terwijl duizenden mensen daar een baan vinden, knabbelt het stadsbestuur aan de al beperkte vierkante meters; de Binckhorst, de haven van Scheveningen en de Uitenhagestraat hebben fors terrein moeten inleveren. Op het binnenstedelijke bedrijventerrein ZKD zet het stadsbestuur deze banenmotor willens en wetens onder druk door het gebied steevast als maatschappelijk afvoerputje te gebruiken. 

Naast MiCasa, een woonvoorziening voor mensen met verslavings- en psychiatrische problematiek aan de Zichtenburglaan, huisvesting aan arbeidsmigranten en cliënten van Middin aan de Koperwerf, wil het college, ondanks het een breed aangenomen Nee-Tenzij-motie, een vestiging van het Leger des Heils openen. Dat zorgt niet alleen voor een te zware druk in de al overbelaste omringende zwakke wijken, maar zet ook het bedrijventerrein op slot.

De keuze is simpel

Met het toelaten van het Leger des Heils wordt een precedent geschapen voor nog meer zorgfuncties. Dat zal ondernemers - en dus werkgelegenheid - wegjagen. Zorgfuncties zijn belangrijk, maar passen niet primair op een bedrijventerrein. Zeker niet als zo'n terrein juist een impuls nodig heeft om toekomstbestendig te blijven. 

De keuze is simpel: Maak samen met de huidige pandeigenaren, het bedrijventerrein, vastgoed- en projectontwikkelaars de Zichtenburglaan, waar veel leegstand is, een gebied voor herontwikkeling. Hierbij kunnen we tienduizenden - broodnodige - vierkante meters aan geschikte bedrijfsruimte ontwikkelen. Goed voor de economie, goed voor de stad!