Koloniale geschiedenis

17 October 2019, 23:30 uur
Columns
mainImage

Er is dus de maand van de geschiedenis en dan heb je ook de week van de koloniale geschiedenis. Het is apart en toch hoort het erbij. Typisch. En toch goed, anders gaat het weer over hetgeen er op grondgebied Nederland gebeurde.

De laatste tijd komt het verleden steeds meer in de aandacht, bijna steeds op een negatieve manier. Processen, aanklachten, tentoonstellingen, het gaat maar door. Vieren dat Nederland ooit iets goeds heeft gedaan is er nauwelijks bij. We hadden Ard Schenk, maar verder? En nog vroeger? Dat is dus het rare. Met de toename van het geklaag, lijkt er een afname te zijn van kennis.

Op Facebook, de onderbuik van de samenleving, ben ik een tijdje terug uitgescholden voor koloniaal. Ik keek ervan op. De afzender kent mij niet, weet nauwelijks hoe ik denk over leven en maatschappij en toch dat woord, duidelijk bedoeld mij te kwetsen. Natuurlijk heb ik er geen reactie op gegeven, want dat soort stokers willen geen gesprek maar alleen ruzie trappen, en dat wil ik weer niet. Tekenend voor de tijd van nu is het wel. Voor het gemak van meningen, voor de minieme bereidheid eerst een zaak te willen bestuderen om tot een inzicht te komen. En die mogelijkheden zijn er volop voor een mens met toegang tot het internet.

We zitten dus middenin de maand van de geschiedenis. Overal zijn activiteiten, vooral kort van duur en met een hoge dosis entertainment. Dat is omdat de moderne mens alles graag leuk wil hebben en houden. Persoonlijk geef ik de voorkeur aan iets dat zinvol is, want zinvolle actviteiten leiden tot een nuttig leven, en dat is belangrijker dan genieten tot de dood er op volgt.

Ach, wat zou ik graag gratis goede cursussen zien in buurthuizen en musea. Stevige lesstof, verpakt in eenheden van een paar uur. Huiswerk zodat de stof beter in je hersens gaat zitten. Er zijn genoeg bevlogen mensen die graag hun kennis van het Nederlands verleden willen delen, en daar reken ik mezelf ook toe. Ik schreef al over Indië toen het nog niet verdacht was, en daar ga ik tot op de dag van vandaag mee door, koloniaal of niet.

Toch hoop ik dat u deze maand en deze week iets meeneemt van de geschiedenis van Nederland. U en ik staan op de schouders van de generaties voor ons, en ja, wie zijn die mensen eigenlijk?

https://www.indischeschrijfschool.nl