Dagblad070 | Ooit zwaar bedonderd, lang leve de Brexit

Ooit zwaar bedonderd, lang leve de Brexit

mainImage

Tot groot ongenoegen van links Nederland hebben de Britse kiezers hun kersverse premier een absolute meerderheid in het oudste parlement ter wereld gegeven; daarmee stemmen ze voor een Brexit (het verlaten van de EU) eind januari. Wat mij betreft is daarmee het eerste schaap over de dam.

Ik ben zo oud dat ik het grootste deel van mijn leven gewoon met guldens belasting heb moeten betalen. Pas in 2002 werd de euro geïntroduceerd. Een biertje (ieder heeft zijn eigen referentiekader) kostte toen ongeveer fl. 3,- Voor iedere euro moesten we fl.2,10 betalen. Een paar jaar later kostte het biertje € 3,-- omgerekend fl 6,20. Een prijsstijging van 115%  Prima als ook de salarissen zo omhoog waren gegaan, maar dat was niet het geval. Bedonderd dus.

De EEG is ooit in 1957 opgericht om grote problemen tussen Europese staten te voorkomen. Daarbij moest een buffer gevormd worden tegen de landen die door de Sovjet Unie gedomineerd werden: het Oostblok. Omdat de problemen tussen met name Frankrijk en Duitsland – beide lid van de NAVO – klein waren ging men zich vooral richten op economische samenwerking. Een blok tegen de V.S. en de Britse Commonwealth.

Het liep voorspoedig in de EEG en 16 jaar later werd het verder uitgebreid met o.a. Engeland.
Griekenland, Spanje en Portugal volgden toen hun dictators vertrokken waren. Tot zover ging alles redelijk voorspoedig. De economische band wierp haar vruchten af.

Echter in 1992 werd het verdrag van Maastricht gesloten waarbij de Europese unie ontstond. De onafhankelijke staten gaven een deel van die onafhankelijkheid af aan Europese intituten. Instituten waarbinnen ons land een bijzonder kleine inbreng had en die echte democratische controle ontbeerden. Leek geen probleem - totdat de EU zich steeds verder ging uitbreiden en steeds meer macht naar zich toetrok.

Op dit moment zijn we geen baas meer in eigen land en de EU kijkt met begerige blikken naar onze pensioengelden, terwijl we als Nederlanders per hoofd van de bevolking al het meest bijdragen. Concreet: landen als Kroatië, Bulgarije en Roemenië hebben veel meer invloed dan wij.

Vergeten referenda

We zijn niet vergeten dat de Nederlanders zich via drie referenda massaal tegen meer uitbreiding en macht van de EU gekeerd hebben. Alle drie de referenda zijn genegeerd; we moeten van de regentenkliek gewoon onze mond houden en braaf afwachten wat zij met ons voor hebben en dat is niet veel goeds. Oekraïne en Albanië staan watertandend te wachten om ook lid te worden zodat hun ingezetenen zich in ons land vestigen en na een jaar werken een uitkering aan kunnen aanvragen.   

Ons rest dus maar één ding Nexit en net als de Britten na januari: baas in eigen land. Gewoon weer vissen zoals wij dat willen, geen asielhoppers meer opnemen, controle bij de grenzen, geen miljarden meer stoppen in Zuid Europa en gewoon ons eigen beproefde rechtssysteem hanteren. Ondertussen net als de Engelsen gaan doen: bilaterale handelsverdragen sluiten. Ook de zeer welvarende landen Noorwegen en Zwitserland hebben deze weg allang met succes bewandeld.

Op naar de Neuro

Uiteindelijk zou het kunnen uitmonden in een Noord Europese economische unie. De Scandinavische landen, Duitsland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Groot Brittannië, de Baltische staten en de Benelux. Daarna onderhandelen over een gemeenschappelijke Neuro!

De eurofielen zullen direct weer beginnen over dreigende oorlog etc. maar zolang we in de NAVO zitten en gewoon onze 2% bijdrage leveren, zoals Trump volkomen terecht wil, dan hebben we niets te vrezen. Die extra uitgaven voor defensie kunnen we ruimschoots betalen met geld dat nu naar de EU gaat. Houden we nog genoeg over voor nuttige zaken zoals onderwijs, zorg en het verlagen van het accijns op bier.