Optoppen in de steden, geen dorpjes erbij

7 February 2024, 15:35 uur
Columns
mainImage

Een huis, een woning, een onderkomen – of het nu een appartement, villa, of een doorzonwoning is – prioriteit is een dak boven je hoofd. Een eigen nest is een toevluchtsoord. Het geeft het gevoel van veiligheid. Een intens gevoel van veiligheid zelfs. Dus een samenleving die daar geen oog voor heeft en er zelfs aan tornt, is geen knip voor z’n neus waard.

Alleen al daarom is het onbegrijpelijk dat gedurende het jarenlange liberale bewind in Nederland woningen niet meer gezien zijn als volkshuisvesting, maar als pure investering en speculatieve objecten. Geef de markt de vrije hand en shit happens.

Onvoorstelbaar dat er in 2010 een minister van VVD-huize durfde te beweren dat de volkshuisvesting klaar was om vervolgens het ministerie van VROM op te doeken. 

Nu, bijna veertien jaar verder, wonen ruim een half miljoen huishoudens in provisorische woonruimtes zoals vakantiewoningen, lege kantoren of winkels.

Tot en met 2030 zijn er in totaal 981.000 woningen nodig. Woningen voor studenten en starters. Woningen voor de schoonmaker, de buschauffeur en de kassière. Woningen voor de politieagent, de verpleegkundige en de onderwijzer. En woningen voor de ouderen die letterlijk al jaren de speelbal van slecht beleid zijn.

In het programma ‘Wonen en Zorg voor ouderen’ van het Rijk moet pakweg éénderde van de 900.000 nog te bouwen woningen geschikt worden gemaakt voor ouderenhuisvesting gecombineerd met zorg. In Zuid Holland is die opgave nog veel groter: ongeveer 1 op de 4 nieuwe woningen zal een ouderenwoning moeten zijn om de vergrijzing op te kunnen vangen. Tel uit je winst.

Goed dat Zuid Holland daarom inzet op dat zeker tweederde van de woningbouw betaalbaar moet zijn, want het hoeft geen uitleg dat de schoonmaker, de buschauffeur, de kassière en zelfs de onderwijzer, de verpleegkundige en de politieman geen woningen kunnen kopen van ver boven de 350.000 euro.

De Jongere Ouderen Unie juicht het daarom toe dat er minimaal 30% in elke gemeente sociale woningbouw dient te zijn. Minimaal. Want bezien in het licht van de achterstanden zou het helemaal niet zo gek om een tijdje 40% sociale huurwoningen te willen realiseren.

Daarvoor is een stevige druk nodig op gemeenten. Ook om te leren tellen. Want zolang particulieren die woningen verhuren niet meedoen met het landelijke huurregistratiesysteem krijg je hele rare getallen. Niet meetellen dus is ons advies. Niet doen dus, bouwwethouder. Hou de cijfers fair. 

En als u gaat bouwen, top de bouwmassa’s in de stad op. Als we van drie naar vier lagen maken we een enorme plus en houden we het schaarse open gebied vrij om adem te halen.