Stop de Jodenhaat en treedt ook keihard op!

1 April 2024, 13:14 uur
Columns
mainImage

Ik behoor tot de eerste generatie naoorlogse kinderen. Mijn hele jeugd staat in het teken van een zeer positieve grondhouding tegenover joodse landgenoten. Logisch, want onze ouders maakten de gevolgen mee van de nazicriminaliteit tot in hun eigen stad, dorp en straat. Bovendien verbindt mijn achtergrond als Rooms-katholiek meisje zich niet voor niets in haar ontstaansrecht aan het joods-christelijke geloof.

Na de Tweede Wereldoorlog werd afgesproken dat we deze verwerpelijke genocide nooit nooit nooit meer zouden toestaan. Discriminatie van minderheden werd als een vanzelfsprekende vanzelfsprekendheid volledig onacceptabel. Daarmee ook Jodenhaat oftewel antisemitisme. Het kan dus niet waar zijn dat ruim 80 jaar na de vreselijke Holocaust de Sjoa opnieuw ontkiemt.

Iedereen heeft het volste recht om kritisch te kijken naar de afschuwelijke oorlog tussen Israël en Palestina, doe ik ook, maar wij discrimineren in Nederland geen joodse mensen zoals we ook geen moslims discrimineren. Uitgesloten. Punt. Wat er nu gebeurt, intimideren, dreigen, ophitsen, ramen bekladden, concerten ontregelen, dat moeten we verbieden, veroordelen en bestraffen. We gaan niet opnieuw op weg naar een Kristalnacht uit de jaren dertig van de vorige eeuw.

Pak dit keihard aan. Gooi de mensen die verantwoordelijk zijn voor deze bedreigingen in de diepste krochten van onze gevangenissen en gooi de sleutels weg. Nooit meer is ook echt nooit meer. En plak ook een dikke pleister op die veel te grote mond van die fractievoorzitter van Denk, want die is griezelig opruiend bezig in de Tweede Kamer.

Te pas en te onpas beschuldigt hij heel Nederland van openlijk islamfobie, terwijl hij ondertussen zelf aan de lopende band alle minderheden in Nederland discrimineert en voortdurend openlijk antisemitisme promoot. Pak dit keihard aan, want in Nederland respecteren we allemaal de grondwet en artikel 1 van de grondwet. Wij veroordelen niemand op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook.

De Jongere Ouderen Unie koestert de waarden en normen die we van onze door de wol geverfde ouders hebben meegekregen. Die geven veiligheid. En veiligheid is een van de speerpunten van onze nieuwe ouderenpartij. Als Jodenhaat herrijst moeten we die in de kiem van het kwaad smoren. Een broederlijk optrekken als politiek zou daarbij enorm helpen.