Dagblad070 | Troonrede uitgelekt
mainImage

Troonrede uitgelekt

8 september 2020, 19:16 uur
Columns

Eén van de vele voordelen van Hagenaar zijn, is dat je in de buurt van het Binnenhof soms iets hoort lekken. Waar Frits Wester in het verleden de ene na de andere primeur wist los te peuteren, valt nu mij de eer te beurt vertrouwelijke informatie over de Troonrede met u te kunnen delen. Met dank aan mijn vriend Ferd G. en vriendin Ankie B. met wie ik een meer dan vriendschappelijke relatie onderhoud en die na een drankje teveel nog weleens uit de bocht willen vliegen.

Het belangrijkste nieuws is dat de verkiezingen van maart 2021 niet worden uitgesteld. Maar afgesteld. Minister Ollongrens propositie is unaniem ondersteund door het Kabinet en opgenomen in het koffertje. Het gaat zó goed met Nederland – nergens een ontevreden landgenoot te bespeuren – dat de huidige regering voor onbepaalde tijd blijft zitten.

Nu we het toch over haar hebben, de 4 en 5 Mei-vieringen worden samengesmolten tot één Mij-viering met Hare Jonkvrouwe zelve als stralend middelpunt. Het is de beloning voor haar inspanningen om met doorslaand succes zo’n achterhaald instituut als onze democratie volledig te ontmantelen. Tevens valt haar deze eer te beurt doordat ze elk nieuwsfeit dat niet in het regeringsstraatje past tot nepnieuws bombardeert. Hulde voor deze alles behalve tandeloze Bilderbergtijger.

Belangrijk in het kader van frisse lucht, CO2-reductie en uit elkaar barstende barometers: er komt een ingrijpende milieumaatregel. Om het leefklimaat niet verder te verontrusten, zal er een verbod worden uitgevaardigd op winden en boeren laten, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. Naar een verbod op uitademen na het consumeren van knoflook volgt een nadere studie.

De financiële ondersteuning van generieke klimaatdoelstellingen verloopt vanaf 1 januari via het loon- en uitkeringsstrookje. Om de door de regering toegezegde 200 miljard euro per jaar te kunnen ophoesten, zal vijftig procent van ons netto-inkomen automatisch worden ingehouden en overgemaakt naar de BV Klimatennaaiers waarvan de heren Frans T. en Diederik S. de enige aandeelhouders zijn.

Het klimaat zal overigens de status van een officiële religie krijgen. Bestaande levensbeschouwelijke gebouwen worden omgedoopt tot klimaatkerken. Tijdens hoogmissen onder leiding van de eerwaarde dominee Nijpels zullen passende offers worden gebracht in de vorm van verhoogde belastingen op alles wat ongewenst leuk is. Elke eerste Vrijdag de Dertiende van het jaar zal op De Dam de uitvinding van De Warmtepomp worden herdacht.

Nederlandse gezinnen zonder of met kinderen alsmede eenpersoonshuishoudens en samenwonenden zonder boterbrief wordt verplicht ten minste één asielzoeker zes achtereenvolgende maanden in huis te nemen. De grootte van de woning doet niet ter zake. De asielzoeker krijgt de grootste kamer in huis toegewezen en mag kiezen welke tv-zender er op mag. De maatregel gaat al op 1 oktober a.s. in.

Naast Zwarte Piet zullen ook de figuren Sinterklaas en Paashaas worden verboden. Die begrippen eindigen beide op ‘aas’ waardoor beroeps- en sportvissers zich gekwetst kunnen voelen. Om in ons land woonachtige moslims en joden niet onnodig te kwetsen, komt er een verbod op het eten van varkensvlees. Wie in gezelschap het woord ‘karbonaadje’ laat vallen, al of niet intentioneel, kan een BOA verwachten, een gevangenisstraf tot 25 jaar tegemoet zien en vanzelfsprekend een permanente aantekening op zijn of haar VOG.

Er komt eindelijk een nieuw volkslied. Het door de tijd achterhaalde Wilhelmus van Nassouwe zal in oktober nog tweemaal worden gezongen wanneer het Nederlands elftal evenzoveel duels voor de Nations League moet voetballen. Maar daarna wordt het nieuwe volkslied geïmplementeerd waaraan onze nationale trots, woordkunstenaar Akwasi, momenteel druk werkt. Over de inhoud worden nog geen uitspraken gedaan, maar welingelichte kringen melden dat het hoog culturele strofen kent als ‘Wat is het toch fijn een vriendje van Femke te zijn’.

Dinsdag 15 september is het zover. Prinsjesdag. Gouden Koets of niet. Ik ga er speciaal voor zitten. Koffietje erbij, met moorkop, negerzoen of jodenkoek. En luisteren naar wat Mark, Wopke en hun medeplichtigen bij elkaar hebben bedacht. Heerlijk, wat leven we toch in een gaaf land!