mainImage

Vier jaar later

Afbeelding is niet meer beschikbaar
30 januari 2018, 10:00 uur
Columns

Afgelopen vrijdag vond de eerste ‘Vier jaar later tour’ plaats. PvdA Den Haag was de eerste fractie die middels deze speciale variant van de Schilderswijk Bewonerstours de wijk bezocht. Aan de hand van een viertal vooraf geformuleerde ‘richtlijnvragen’ gingen de lokale politici in deze tour op bezoek bij en in gesprek met bewoners en ondernemers. Ze brachten ook een bezoek aan de Lukaskerk waar ze werden ontvangen door twee actieve vrijwilligers die enthousiast vertelden over de activiteiten van de kerk, waaronder het beheer van de Voedselbank.

Deze Vier jaar later tours zijn opgezet daar er in wijken als de Schilderswijk een grote afstand bestaat tussen bewoners en de gevestigde politiek. Veel bewoners hebben de indruk dat lokale politici alleen langskomen als ze hun stem nodig hebben, en beloftes die politici dan doen vervolgens zelden tot nooit meer worden nagekomen.
Daarnaast is ook de communicatievorm in campagnetijd nogal achterhaald. Neem bijvoorbeeld de standaard debattenreeks voor de verkiezingen. Behalve dat ze vaak de kunstmatige tegenstellingen tussen lokale politieke partijen oneigenlijk vergroten, is het mijns inziens zelfs de vraag of die debatten ook maar een extra stem opleveren voor desbetreffende partijen. De ‘gewone bewoner’ in wijken als de Schilderswijk wordt vaak alleen nog ‘bereikt’ met een flyer, en een paar wijkacties in verkiezingstijd.

Een  deel van de bewoners voelt zich op geen enkele manier meer vertegenwoordigd door de lokale politiek, en het wel bestaande contact tussen politiek en bewoners loopt meestal alleen nog via de diverse organisaties en belangengroepjes. Dit zie je vervolgens ook terug in het grillige stemgedrag van veel bewoners, voor zover ze al stemmen.

Bewoners zelf investeren vaak zelf ook niet of nauwelijks in het verbeteren van die relatie met hun lokale vertegenwoordigers. Ze gaan er (te) vaak onterecht vanuit dat alle politici hetzelfde zijn, en ze werkelijk niemand meer kunnen vertrouwen. Dit terwijl er ook de nodige politici zijn die zich wel met hart en ziel inzetten voor de bewoners; bovendien is het ook aan bewoners zelf om hun rol en verantwoordelijkheid in die relatie ‘op te eisen’. Het is voor hen nog nooit zo gemakkelijk geweest dit directe contact te leggen (en te onderhouden) als in dit tijdperk van sociale media en talloze andere directe communicatiemiddelen.

Ik wil in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen middels deze Vier jaar later tours, en diverse ondersteunende activiteiten, proberen mijn bescheiden steentje eraan bij te dragen dat we in Den Haag elkaar weer beter gaan bereiken in ons gemeenschappelijke belang van een goed functionerende stad met gelijke kansen voor iedereen.


Foto: Digitaal Dagblad