Dagblad070 | Wachten op Nederlandse Trump

Wachten op Nederlandse Trump

mainImage

Toen Trump gekozen werd, was ik één van de weinigen die openlijk zijn vreugde toonde. Die vreugde had twee oorzaken.

Ten eerste: de voltallige Nederlandse pers toonde haar trouw aan het politieke kartel door massaal achter zijn opponent Hillary Clinton te gaan staan.

Ten tweede: Trump toonde in de campagne voor zijn presidentschap een man te zijn, die harde beslissingen niet uit de weg gaat. Eindelijk een ander geluid. Daarbij, “eigen land eerst” bevalt me eigenlijk ook wel.

Wat betreft het eerste. Ik weet al sinds ik in 2001 mijn eerste schreden in de politiek zette, dat onze nationale media zo partijdig zijn als de pest. Dat is ook logisch want vanuit ons verzuilde verleden bleef de partijgebondenheid hangen en ze zijn financieel volkomen afhankelijk van de overheid. Natuurlijk is de VARA links en natuurlijk is Trouw voor het CDA.  

Mijn grote probleem is, dat ze (de pers) naar buiten ventileren onpartijdig te zijn, maar voorstellen tot veranderingen van ons politieke systeem stelselmatig als dom, xenofoob extreem rechts e.d. kwalificeren.

De hoofdredacteur van de Volkskrant – volgens eigen zeggen onafhankelijk – werd totaal onverwacht burgemeester van Hilversum. Beloond door de partij, waar hij zich ook als journalist voor 100% “onpartijdig” had ingezet.

Maarten van Rossum heb ik ooit kunnen ontfutselen, dat hij ook lid van dezelfde PvdA was. Ton Elias werd als journalist kamerlid voor de VVD. Zo zijn er legio voorbeelden. Dus al in de media massaal “A” wordt gezegd, heb ik de neiging “B” te roepen.

Wat betreft een sterke gekozen regeringsleider ? Ik zit wel te wachten op iemand die knopen doorhakt.

Ons land wordt geteisterd door gelukszoekers uit het veilige Noord Afrika. Het grote probleem is de weigering van Noord Afrikaanse landen om hun landgenoten terug te nemen. We zitten dus met vaak met ongenode gasten, die gezien de uitzetcentra voor “moeilijke gevallen” voor een flink deel misbruik maken van onze gastvrijheid.

Dagelijks worden illegalen opgepakt die onuitzetbaar zijn en die zowel overlast veroorzaken als geld kosten. Dus je hebt een paspoort, maar mag niet meer terugkomen in het land dat het paspoort heeft verstrekt. Ook als je je paspoort weggegooid hebt; de archieven liegen niet en je herkomst kan altijd worden aangetoond.

Dan ligt de oplossing toch voor de hand?
Gebied (niet vragen dus) die landen hun ambassades te sluiten en roep zelf ook de ambassadeurs terug. Geen diplomatieke betrekkingen meer. Zij met twee maten meten: wij ook. Oog om oog, tand om tand c.q. een koekje van eigen deeg.

Als een Noord Afrikaans paspoort in die landen niets waard is, waarom een Nederlands paspoort dan wel? Per direct stoppen met het zenden van uitkeringen naar die landen en het verbieden van financieel verkeer!*

Alle handel, die eenzijdig op ons land gericht is, stoppen. De financiële compensatie voor Nederlandse bedrijven kan ruimschoots gehaald worden uit het geld van de uitkeringen dat in ons land blijft. Westerse of andere landen, die protesteren, krijgen de gelegenheid zelf de gelukzoekers binnen te halen.

Daarna worden alle verdragen eenzijdig opgezegd – inclusief Marrakech - en worden alle mensen met dubbele paspoorten, die hun oorspronkelijke paspoort niet mogen inleveren in de gelegenheid gesteld dat wel te doen. Wij bepalen dat in ons land juridische gelijkheid moet bestaan; dat wordt niet elders bepaald. Wij erkennen de ingezetenen die voor ons kiezen als staatsburger en koppelen daar aan vast dat andere nationaliteiten dan automatisch vervallen.

De keuze is aan de dubbele paspoorthouders: Welke zal het zijn? Geen Nederlandse nationaliteit? Dan alleen hier met een toeristenvisum of een tijdelijke verblijfsvergunning i.v.m. werk.

Het enige dat nodig is, is het aanpakken van landen die ons al decennia gruwelijk in de maling nemen.

Ik zie het Rutte of Buma nog niet doen, terwijl in de landen waar we het over hebben, maar één taal wordt begrepen: Die van een ijzeren vuist. En wat dat laatste betreft; militaire oefeningen in de Middellandse zee In plaats van aan de Noordkaap kunnen het proces versnellen.

Trumpiaans dus!

*Mochten Noord Afrikanen op het idee komen om na het intrekken van hun uitkering weer naar Nederland te verhuizen, dan worden ze aan de grens geweigerd. Nogmaals: een koekje van eigen deeg.