’Zorgkorporaal’ voor doorverwijzing juiste zorg  

17 June 2020, 12:02 uur
Columns
mainImage

Er moet een zogeheten zorgkorporaal komen in Den Haag om kwetsbare mensen snel door te kunnen verwijzen naar de juiste zorg. 

Eind vorig jaar hield het Actiecomité ’Het Roer Moet Om’ een peiling onder huisartsen, waaruit bleek dat huisartsen kwetsbare mensen als dementerende ouderen, chronisch zieken en mensen met psychiatrische problematiek steeds moeilijker doorverwezen krijgen naar de juiste zorg. In pogingen de juiste zorg geregeld te krijgen, stuiten ze bij andere zorginstanties op onderbezetting, competentie- en verantwoordelijkheidsdiscussies, afhouden en bureaucratie. Huisartsen zijn wekelijks meerdere uren zoet met met deze rompslomp, zonder resultaat. 

Bijna alle huisartsen die hebben meegewerkt aan de peiling, 97 procent, heeft aangegeven dat verwijspogingen niet of pas na buitenproportionele inspanning lukken. Door deze bizarre situatie blijven duizenden kwetsbare mensen verstoken van tijdige en adequate zorg. Hier komen de gevolgen van de coronacrisis nog bovenop. 

Ziekenhuizen en GGZ-instellingen zijn het lastigst, maar ook bij thuiszorg en verpleeghuis instellingen gaat alles zeer moeizaam. Het sociaal domein en verslavingszorg gaan in verhouding het soepelst, maar zeker niet zonder slag of stoot. Huisartsen stellen dat de situatie onhoudbaar aan het worden is. Ook ervaren de huisartsen frustratie en machteloosheid door alle verwijsproblemen waar zij tegenaan lopen.

Verkokerd

Het probleem zit hem niet in de mensen op de werkvloer. Dat huisartsen cliënten niet kunnen plaatsen, ligt niet aan instellingen en zorgmedewerkers. Die zijn iedere dag met hart en ziel aan de slag voor de zorg. Het komt door de verkokerde aansturing en financiering, capaciteitsproblemen en bezuinigingen. Daar moet nu eindelijk eens iets aan worden gedaan.

Het antwoord is simpel: er moet een ’superambtenaar’ in het leven geroepen worden om de hardnekkige problemen in de zorg op te lossen. Iemand met doorzettingsmacht en kracht voor de zorg in onze stad. Iemand met gevoel voor de werkvloer, die aangesteld wordt om de problemen - die door Corona alleen maar toegenomen zullen zijn - bij de wortel aan te pakken. Die korte metten maakt met verkokerde aansturing, bureaucratie en tegengestelde belangen. 

Daarom pleit ik voor de aanstelling van een zorgkorporaal en wel nu!