'Andere evenementen kunnen tijdens NAVO-top gewoon doorgaan'

23 June 2024, 08:01 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Milan Festival Zoetermeer (Facebook)

De Vereniging van Evenementenmakers (VVEM) verzet zich tegen de oproep van de politie om volgend jaar zo min mogelijk evenementen in Nederland te laten plaatsvinden rond de NAVO-top in Den Haag, die van dinsdag 24 tot en met donderdag 26 juni gepland staat. De top zou dusdanig veel politie-inzet vragen, dat er geen capaciteit meer is om agenten te leveren voor andere evenementen. De VVEM vindt dit verzoek aan de burgemeesters "onhandig en onnodig".

"Het is geweldig dat Nederland een prestigieus evenement als deze NAVO-top mag organiseren", staat in een open brief van de brancheorganisatie aan de Nederlandse burgemeesters. "Wij begrijpen uiteraard dat de veiligheid bij evenementen en al helemaal van dergelijke internationale bijeenkomsten van het grootste belang is. Desalniettemin willen de VVEM-leden ook hun grote bezorgdheid uiten over de impact van deze maatregelen voor de evenementenindustrie. Het kan namelijk niet zo zijn dat de komst van een bepaald evenement, in dit geval de NAVO-top, ervoor zorgt dat anderen midden in de piek van het evenementenseizoen helemaal niets meer kunnen."

Volgens de VVEM leunen de meeste grootschalige evenementen niet of minimaal op politiebeschikbaarheid, maar werken zij met particuliere beveiligingsbedrijven die gespecialiseerd zijn in evenementenbeveiliging, van muziekfestivals en sportevenementen tot bedrijfsbijeenkomsten of stadsfestivals. "Deze beveiligingsbedrijven beschikken stuk voor stuk over goed opgeleide en gecertificeerde beveiligingsmedewerkers, getraind in de omgang met grote menigten, noodsituaties en specifieke veiligheidsuitdagingen. Deze partijen zijn door de jarenlange specialisatie vaak zelfs beter dan de politie in staat om de evenementenveiligheid te borgen." De afgelopen jaren zijn er volgens de VVEM dan ook nagenoeg geen noemenswaardige incidenten geweest op evenementen waar politie-inzet voor noodzakelijk was.

De branchevereniging wijst er verder op dat de evenementensector al aanzienlijke uitdagingen heeft moeten doorstaan, met name tijdens de coronapandemie, en nog steeds te kampen heeft met de gevolgen daarvan. "Het beperken van onze bedrijfsvoering voor een eenmalige politieke bijeenkomst zou een zware klap zijn voor onze herstelinspanningen, onze economische bijdrage en voor het gevoel van welzijn van onze bezoekers. Evenementen zoals door onze leden worden georganiseerd dragen niet alleen bij aan de lokale economie, maar bieden ook sociale en culturele waarde voor de gemeenschap en zijn daar, mede door hun terugkerende karakter, een onlosmakelijk onderdeel van. Het kan niet zo zijn dat we als branche wederom een speelbal van willekeur worden en andermaal onnodig ‘uitgezet’ worden."