Bezwaar Bomenstichting tegen kappen 32 bomen Laan van Mensenrechten

18 April 2024, 08:19 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Google Maps

De Bomenstichting Den Haag heeft een officieel bezwaar ingediend tegen het kappen van 32 gezonde, volwassen en beeldbepalende bomen langs de Laan van Mensenrechten in Houtwijk. De stichting wijst onder meer op het feit dat er geen Bomen Effect Analyse is gemaakt, waardoor dus ook de mogelijkheden voor boombehoud niet zijn onderzocht.

De gemeente liet de bewoners in Houtwijk kiezen uit drie ‘modellen’ waarbij optie drie, het kappen van alle bomen, de voorkeur kreeg. "Ongelooflijk zonde", aldus de stichting. Volgens de Bomenstichting betekent dat het verlies van gezonde, volwassen bomen ten behoeve van behoud van parkeerplaatsen. "Dat lijkt ons niet de juiste keuze, gezien de toenemende klimaatproblemen en hittestress in de stad."

De organisatie is daarnaast boos op de gemeente omdat in de toelichting bij de plannen voor de bomenkap staat dat er een gesprek heeft plaatsgevonden met de Haagse Bomenstichting.
"Dat is misleidend. In feite hebben ambtenaren van de gemeente ons tijdens een afspraak over een ander onderwerp ingelicht over de plannen, maar een gesprek is dat niet te noemen."