CDA wil mensen die geld geven aan bedelaars gaan beboeten

21 June 2023, 20:12 uur
Den Haag & Regio
mainImage
George Hodan

Als het aan fractievoorzitter Kavish Partiman (foto onder) van het CDA in de gemeenteraad van Den Haag ligt, worden mensen die geld geven aan bedelaars voortaan gestraft met een geldboete.

De partij schrijft op social media: "Het geven van een enkele euro aan bedelaars langs de weg houdt hen gevangen in een vicieuze cirkel en dat is juist niet wat we willen bereiken. We erkennen dat oppervlakkige gebaren van barmhartigheid, hoe goedbedoeld ook, niet voldoende zijn om daklozen uit hun situatie te helpen. Daarom streven we naar duurzame oplossingen om daklozen daadwerkelijk te ondersteunen en hen te helpen hun leven weer op te bouwen."

Het CDA wil meer structurele hulp voor daklozen, zoals passende huisvesting, toegang tot gezondheidszorg en het bieden van opleiding, training en begeleiding bij het vinden van werk. "Op die manier willen we hen in staat stellen om uit de spiraal van dakloosheid te breken en een nieuwe start te maken."

Tekst gaat door onder foto.

Aantrekkelijke binnenstad

Het voorstel om daarnaast mensen die geld geven aan bedelaars te gaan beboeten heeft voor de partij nog een andere reden. "We hebben ook te maken met het belang van een aantrekkelijke binnenstad. Het huidige systeem met het beboeten van daklozen biedt geen perspectief en draagt niet bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Daarom pleit onze fractievoorzitter voor een proactieve benadering om bedelen te ontmoedigen, zonder de bedelaar te raken."

Verder wil het CDA kijken naar mogelijkheden om "alternatieve inkomstenbronnen te bieden" aan daklozen en om "te investeren in programma's die daklozen helpen om een betere toekomst op te bouwen."

"On-ge-loof-lijk"

Fractievertegenwoordiger Simon Fritschij van de ChristenUnie/SGP in de Haagse gemeenteraad reageert geschrokken op het voorstel van het CDA om geld geven aan bedelaars te gaan beboeten. "On-ge-loof-lijk", schrijft Fritschij op Twitter. "Te pijnlijk voor woorden dat een christendemocratische partij dit voorstelt. Een stad waar we een boete geven voor barmhartigheid, is niet een stad waar ik trots op kan zijn."

Fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA is het daar niet mee eens: "Laten we samen streven naar structurele hulp voor daklozen, waarbij we bedelaars niet in een spiraal houden maar juist ondersteunen om weer op eigen benen te staan. Op die manier kunnen we niet alleen hen helpen, maar ook onze binnenstad aantrekkelijk en leefbaar houden."