mainImage

Cliëntenstop voor Haagse thuiszorgorganisatie

8 augustus 2022, 14:05 uur
Den Haag & Regio

De Haagse thuiszorgorganisatie Rochayda Care mag voorlopig geen nieuwe cliënten aannemen van de gezondheidsinspectie. Die is al langere tijd ontevreden over de werkwijze van de zorgverlener en heeft al eerder op verbetering aangedrongen. Dat leverde te weinig op, naar de smaak van de inspectie.

In december 2021 stelde de inspectie Rochayda Care al onder verscherpt toezicht. De organisatie moest de zorg beter aanpassen aan de behoeften van de cliënten, een betere samenwerking tussen alle betrokken zorgverleners tot stand brengen, voldoende deskundig personeel op de been brengen en een werkcultuur verwezenlijken "die gericht is op leren en verbeteren". Deze zomer blijkt het echt nog steeds niet zo ver, aldus de inspectie.

De inspectie concludeert zelfs dat er sprake is van een risicovolle situatie. "De cliëntveiligheid is in het geding, doordat zorgverleners niet de specifieke zorgbehoeften van cliënten in beeld hebben, niet methodisch werken en Rochayda Care op diverse onderdelen van kwaliteit en veiligheid geen beleid heeft. Ook acteren zorgverleners onvoldoende op signalen over gezondheidsrisico’s. "

De inspectie heeft ook "geen vertrouwen in de verbeterkracht, het urgentiebesef en het lerend vermogen van de bestuurder van Rochayda Care om op korte termijn alsnog de voortdurende risicovolle situatie te beëindigen".

Er is nu een ultimatum gesteld. Uiterlijk donderdag 29 september moet Rochayda Care haar werkwijze voldoende hebben verbeterd. Eerder wordt de cliëntenstop niet opgeheven.


Door: ANP