College over Energieacademie: “We hebben te kort geschoten”

14 September 2021, 09:54 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Wethouder Kavita Parbhudayal

Wethouder Kavita Parbhudayal (VVD) neemt voorlopig de taken van wethouder Bert van Alphen over. Die nam maandag ontslag vanwege zijn rol bij het faillissement van het mislukte banenproject Energieacademie.

Dat project was opgezet om in drie jaar 900 werkloze jongeren zonder diploma aan een baan te helpen in de bouw en de energiesector. Dat mislukte. Ondertussen liepen de kosten door.

In totaal kreeg de Energieacademie ruim 1,1 miljoen euro uit het stadhuis. De stichting zegt dat 43 jongeren een baan hebben gevonden, maar zelfs dat betwijfelt Bureau Berenschot dat de zaak onderzocht. De onderzoeker schatten schat het aantal op hooguit 25 kandidaten. Geen van hen ontving een diploma.

Het college van burgemeester en wethouders reageert kort op het rapport van Bureau Berenschot over het project. “De conclusie is dat wij onze bestuurlijke en maatschappelijke opdracht naar deze mensen onvoldoende vervuld hebben. Wij zijn daarbij te kort geschoten.”

“Wij willen glashelder maken dat wij de conclusies en aanbevelingen van Berenschot herkennen, erkennen en omarmen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat er over de hele linie veel mis is gegaan. In het bijzonder in de

planvorming en in de uitvoering. De gemeente had vanuit haar bijzondere rol als vertegenwoordiger

van het algemeen belang en subsidieverstrekker, zorgvuldiger en scherper moeten zijn.

“Wij zullen de komende periode benutten om diepgaand te reflecteren op het rapport wat tot een verbeteringstraject zal leiden”, aldus het college.