De Binck: een bijzonder kindcentrum in een bijzondere wijk

23 June 2022, 07:25 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Vlietkinderen

Kindcentrum De Binck is een nieuwe locatie voor onderwijs en opvang in de Haagse wijk de Binckhorst, grenzend aan Voorburg West.

Het gaat hier om een bijzonder Kindcentrum in een bijzondere wijk. In De Binckhorst komen ambacht, wonen, werken en recreatie bij elkaar samen. Er worden veel nieuwe woningen gebouwd, veelal hoogbouw. De woningen variëren van luxe, dure appartementen tot sociale woningbouw en woon/werk woningen. 

De mensen die hier (gaan) wonen, zijn net zo divers. Jonge starters, ondernemers met een bedrijf aan huis, mensen die niet meer echt in ‘de stad’ willen wonen, maar juist op zoek zijn naar een meer bijzondere woonomgeving en natuurlijk veel jonge gezinnen. Voor die laatste doelgroep is Kindcentrum De Binck de oplossing voor opvang en onderwijs. De voorlopige voorziening van KC De Binck is gehuisvest in het oude Leger des Heils gebouw aan de St.Barbaraweg 4 op de Binckhorst. Hier wordt gestart met kinderopvang (0-4) in combinatie met onderwijs én buitenschoolse opvang.

De opvang en onderwijs in De Binck werken integraal. Dit gebeurt op basis van gelijkwaardigheid. Het Kindcentrum bestaat in de toekomst uit vijf, op de leeftijd van de kinderen afgestemde, domeinen. In een domein worden de kinderen gedurende de dag begeleid door een enthousiast en gemotiveerd team van professionals, bestaande uit leerkrachten, leerkrachtondersteuners, onderwijsassistenten en pedagogisch medewerkers. Samen vullen zij de dag door een rijke ontwikkelomgeving aan te bieden die bestaat uit leren, spelen, sporten, spel en creativiteit.

Dit doen ze aan de hand van het IB-PYP concept. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de inrichting van dit kindcentrum, de werving van kinderen en alles wat er verder bij komt kijken. Zoals ook de werving van professionals die met veel inbreng en expertise met ons mee willen bouwen. Anne, adjunct directeur KC De Binck: “Het voelt als creatief en vindingrijk om kinderen te leren denken op verschillende manieren.”

Wat is het IB / PYP programm?

IB staat voor International Baccalaureate en PYP is de basis, het Primairy Years Programme, waarin 'onderzoeken', 'ontwerpen' en 'maken' een duidelijke plaats krijgen. Deze methode ondersteunt kinderen om de wereld te onderzoeken en hun denken, voelen en handelen optimaal te ontwikkelen. Zo kunnen zij evenwichtige keuzes maken die bijdragen aan een vriendelijke, duurzame en vreedzame wereld. Het uitvoeren van dit programma vraagt speciale skills. Je gaat als medewerkers in dit kindcentrum een traject in van scholing om deze skills eigen te maken. Met het volledige team van kindcentrum De Binck werken we toe naar het IB certificaat.

Dit nieuwe kindcentrum met bijzondere signatuur, ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen Lucas onderwijs en Vlietkinderen kinderopvang, opent de deuren in augustus 2022. Eerst in een voorlopige voorziening (het voormalig Leger de Heils gebouw aan de St. Barbaraweg 4), in afwachting van nieuwbouw die na verloop van tijd volgt.

Heeft u belangstelling voor dit kindcentrum, of heeft u specifieke vragen over IB-PYP? Misschien wilt zelfs aan de slag bij Kindcentrum De Binck? Neem dan contact op met [email protected] en we gaan u er alles over vertellen.

 


Door: Vlietkinderen