mainImage

Den Haag draait subsidiestop vrijwilligersorganisaties terug

26 januari 2022, 09:31 uur
Den Haag & Regio

Het Haagse stadsbestuur komt vandaag met goed nieuws voor organisaties die zich - veelal met vrijwilligers - inzetten voor onder meer mantelzorg, eenzaamheid, seniorvriendelijke stad en mensen met een beperking.

Den Haag maakt van 2022 alsnog een overgangsjaar bij het toepassen van de nieuwe en bekritiseerde subsidieregelingen. Dat betekent dat elke organisatie die in 2021 een subsidie heeft ontvangen, terwijl door de nieuwe regels voor 2022 de aanvraag nu was afgewezen, alsnog geld krijgt van de gemeente.

“De gemeenteraad heeft het stadsbestuur opgedragen om subsidies transparanter en eerlijker te verdelen dan in het verleden is gebeurd}, legt wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid uit. De gemeente kwam daarom met een nieuwe subsidieregeling, om zo gelijke kansen te creëeren voor alle organisaties.

Parbhudayal: "Wat wij echter eind vorig jaar moesten constateren, is dat die nieuwe subsidieregeling zowel in de uitvoering als in de uitwerking verre van perfect is. Daarom heb ik vorig jaar een herziening aangekondigd. Ik ben blij dat het nu zo ver is en dat wij de ruim 185.000 vrijwilligers en vele maatschappelijke organisaties tegemoet kunnen komen, zodat zij hun goede werk voor de stad kunnen voortzetten.”

Hoger bedrag

De tegemoetkoming van het stadsbestuur betekent ook, dat waarschijnlijk enkele organisaties in 2022 een hoger bedrag aan subsidie ontvangen dan zij in 2021 hebben aangevraagd en ontvangen. Dat is de consequentie van een motie die de gemeenteraad recent unaniem heeft aangenomen. Wethouder Kavita Parbhudayal houdt daarom voor dit overgangsjaar 2022 rekening met meerkosten.

Het stadsbestuur zal de nieuwe subsidieregeling nog door een externe, onafhankelijke en gespecialiseerde partij laten evalueren. "Daarbij worden de partners in de stad betrokken en uitgenodigd hun inzichten en ervaringen te delen. Doel is om dan voor 2023 een verbeterde subsidieregeling te hebben die afrekent met de kinderziektes van nu."


Foto: Henriette Guest