Dagblad070 | Den Haag ongekend populair bij oud-gevangenen
mainImage

Den Haag ongekend populair bij oud-gevangenen

De Scheveningse gevangenis aan de Van Alkemadelaan
1 maart 2021, 11:36 uur
Den Haag & Regio

In het afgelopen jaar trokken 1064 ex-gedetineerden richting Den Haag om hun leven opnieuw op te bouwen. Dat blijkt uit onlangs op de website van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gepubliceerde gegevens. Deze dienst is verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de volwassenen en jongeren in inrichtingen in ons land.

Van de 1064 ex-gedetineerden zijn 1001 van het mannelijke geslacht en 63 vrouwen. In 2019 kozen nog 1587 ex-gedetineerden voor de residentie. Met dit aantal staat Den Haag op de derde plek van de landelijke lijst van uitstroom van nazorgkandidaten. Alleen Rotterdam, koploper met 1362 nazorgkandidaten en Amsterdam (1284), kennen meer zogenaamde uitstromers. Het totaal aantal uitstromers in Nederland bedroeg vorig jaar 20.391

Van de 1064 gevangenisvertrekkers die vorig jaar voor Den Haag kozen, waren er 167 in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar, 97 waren 24 tot en met 26 jaar oud terwijl 800 vertrekkers ouder waren dan 27plus. Van deze ex-gedetineerden zaten er 434 in voorlopige hechtenis, en waren er 69 daadwerkelijk veroordeeld. Van 21 uitstromers is de strafmaat onbekend. De gemiddelde detentieduur bedroeg 143 dagen, vrijwel overeenkomend met het gemiddelde aantal van 147 dagen detentieduur.

Het grootste aantal van de ex-gevangenen die zich in Den Haag vestigden is in Nederland geboren, 810. Op ruime afstand volgen mensen die de DJI in de categorie ‘overig buitenland’ plaatst. Verder trokken afgelopen jaar 84 Antillianen, 66 Surinamers, 64 Marokkanen en 33 Turken hun celdeur voor de laatste keer dicht. Van twee gedetineerden is de nationaliteit onbekend.

De meeste ex-gedetineerden die voor Den Haag als nieuwe woonplaats kozen zijn afkomstig uit de penitentiaire  inrichting locatie Eikenlaan te Alphen aan den Rijn, 382. Uit de locatie Maatschapslaan, eveneens in Alphen, komen 179 uitstromers.

De nazorg van de uitstromers ligt in de meeste gevallen bij de reclassering.


Foto: M.M.Minderhoud.