Den Haag verruimt giftenregeling voor mensen in de bijstand

21 July 2021, 16:29 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Pixabay

Mensen die in Den Haag een bijstandsuitkering ontvangen kunnen hogere giften ontvangen. De Participatiewet biedt gemeenten de ruimte om nadere invulling te geven aan de vrijstelling van giften zonder dat deze gevolgen hebben voor de hoogte van of het recht op een uitkering. De gemeente Den Haag heeft daarom regels vastgesteld rondom de vrijstelling voor giften die mensen in de bijstand mogen ontvangen.

De algemene vrijstelling is € 1.700 per jaar aan gehuwden of samenwonenden en € 1.200 per jaar voor alleenstaanden. De wijziging biedt een ruimere coulance voor inwoners die onder de Participatiewet vallen en een uniforme richtlijn voor de vrijlating van giften.


Naast duidelijkheid voor bijstandsontvangers geven deze beleidsregels ook de ruimte voor ondersteuning door instellingen en particulieren. In het voorjaar was er in Nederland onrust ontstaan bij o.a. verschillende maatschappelijke initiatieven of mensen in de bijstand niet in problemen zouden komen als zij gebruik zouden maken van bijvoorbeeld weggeefwinkels. Door deze beleidsregels maakt het college duidelijk wat wel en niet kan. De mogelijkheid om betaalachterstanden of schulden door middel van giften te betalen passen in de beleidsdoelstelling van het college om de inwoners van Den Haag schuldenzorgenvrij te maken.

Naast deze algemene vrijstelling komen ook bijzondere giften in aanmerking voor vrijstelling.