Duurzaam terugdringen woningtekort dankzij Rabobank

5 July 2021, 08:05 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Rabobank stapt in de woningbouw onder de naam Rabo SmartBuilds en start met de bouw van 12.000 woningen in het middeldure huursegment als doel voor de komende tien jaar.

In samenwerking met gemeenten die grondposities tijdelijk vergunnen biedt Rabo SmartBuilds flexibel vastgoed als oplossing voor de urgente woningbehoefte. De woningen vallen in de vrije huursector. Door modulaire bouw kan de bank haar duurzame Rabo SmartBuilds-woningen snel opleveren.

Het is de meest genoemde maatschappelijke uitdaging in de 14 regionale dialogen die Rabobank begin dit jaar organiseerde met 5.000 leden: de krapte op de woningmarkt. De huizenmarkt is oververhit en het wordt voor particulieren steeds lastiger om een betaalbare woning te vinden als basis voor financieel gezond leven en duurzaam wonen. “Woningen bouwen en verhuren is waarschijnlijk niet de eerste bezigheid waar je bij een bank aan denkt,” vertelt Rabobanks groepsdirectievoorzitter Wiebe Draijer. “Voor ons is het een natuurlijke doorvertaling van waar we als coöperatieve bank mee bezig zijn: bijdragen aan het oplossen van belangrijke maatschappelijke vraagstukken die ook verder gaan dan individuele oplossingen voor individuele klanten.

Collectieve oplossingen. We kennen de woningmarkt, de lokale woonbehoefte, hebben een sterk netwerk en partners in de bouw en hebben de ambitie om bankier van de energietransitie te zijn. Dat komt samen in de circulaire, duurzame en energiezuinige Rabo SmartBuilds-woningen, waarmee we het traditionele denken in de vastgoedmarkt letterlijk flexibiliseren.”

Door recente en aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving kunnen woningbouwprojecten voor tijdelijke duur sneller besluitvormingstrajecten doorlopen dan permanente woningen. Voor Rabo SmartBuilds kunnen gemeenten ook grondposities met een andere bestemming dan wonen inzetten. Dat betekent simpelweg dat Rabo SmartBuilds snel aan de vraag van huurders kan voldoen. In de praktijk kan Rabo SmartBuilds de woningen meestentijds 15 jaar verhuren. Na deze periode kunnen gemeenten de vergunning verlengen of zijn de woningen te verplaatsen. Aan het eind van de levensduur (tenminste 50 jaar) zijn de woningen circulair te recyclen.

Duurzaam terugdringen woningtekort

Deze vorm van vastgoed past bij ontwikkelingen die zijn ingezet door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Demissionair minister Kajsa Ollongren: “Flexwonen is met het oog op het verminderen van het woningtekort een belangrijke ontwikkeling. Niet alleen omdat flexwoningen snel kunnen worden gerealiseerd, maar ook omdat zij als aanjager fungeert van duurzaamheid en innovatie in de bouw. Omdat ook in het middeldure huursegment veel woningen nodig zijn, juich ik de plannen dan ook van harte toe. Dit soort initiatieven zorgen ervoor dat mensen die nu moeilijk aan een woning komen een fijne plek krijgen om te wonen. De aanpak van het woningtekort is een opgave waar niet alleen het Rijk voor aan de lat staat, maar die we samen, publiek-privaat invulling moeten geven.”

Er is een tekort van ruim 330.000 woningen in Nederland. Dit tekort zal de komende 10 jaar oplopen naar 1 miljoen. Momenteel vertraagt de nieuwbouwproductie door gebrek aan geschikte grondposities, langjarige ambtelijke besluitvormingstrajecten, stikstofregelgeving en gebrek aan arbeidskrachten, huur- en koopprijzen lopen hierdoor op. Rabobanks strategie is om toegang te geven tot meer betaalbare en duurzame woningen in Nederland. Rabo SmartBuilds kan voor deze mensen een oplossing worden, maar zo is de bank ook nauw betrokken bij de bouw van 15.000 huurwoningen door dochterbedrijf BPD vanuit het BPD Woningfonds. 

Eerste initiatief ‘Bankier van de energietransitie’

Rabobank voert gesprekken met een tiental middelgrote tot grote gemeenten om snel te starten met de bouw van Rabo SmartBuildswoningen en verwacht de eerste locaties de komende maanden bekend te maken. Rabo SmartBuilds is het eerste initiatief uit het programma ‘Bankier van de energietransitie’, opererend op het snijvlak van energietransitie en maatschappelijke opgaven. Rabo SmartBuilds-woningen worden voor 90-95% in de fabriek gebouwd met duurzame hoogwaardige materialen, CO2- en stikstofvriendelijk en zijn van het gas af. In aanblik zijn het volwaardige woningen en te vergelijken met ‘reguliere’ huizen. Appartementen krijgen een huurprijs tussen 753 en 1000 euro per maand, voor grondgebonden woningen is dat maximaal 1250 euro. Oplevering vindt plaats op korte termijn na vergunningverlening (binnen 8 tot 15 maanden daarna).

Meer informatie voor geïnteresseerde partijen is te vinden opwww.rabobank.com/smartbuilds