mainImage

Duurzame warmte uit drinkwater voor nieuwbouw Binckhorst

foto: Frank Jansen/Gemeente Den Haag
13 mei 2021, 22:51 uur
Den Haag & Regio

De gemeente Den Haag en Dunea Warmte & Koude BV slaan de handen ineen om te onderzoeken hoe de drinkwateropslag van Dunea in de Haagse Binckhorst gebruikt kan worden voor duurzame warmte voor de wijk. Hiervoor ondertekenden beide partijen woensdag 12 mei een intentieverklaring. Den Haag wil de komende jaren een duurzaam warmtenet realiseren langs de Trekvliet. Dunea Warmte & Koude gaat nu kijken of de aanwezige warmte uit het drinkwater op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier daarvoor ingezet kan worden.

Wethouder Liesbeth van Tongeren is enthousiast over de samenwerking: “Dit is nu echt een idee waar ik enthousiast van word: duurzame warmte die er al is gebruiken om panden te verwarmen. Zo maken we samen Den Haag én de Binckhorst een stukje mooier en klaar voor de toekomst.”

Lokale bronnen en duurzame energie
In het gebied rond de Trekvliet in de Binckhorst komen veel nieuwe woningen. Om alle geplande nieuwbouw van duurzame warmte (en koude) te voorzien, wil de gemeente de aanwezige lokale bronnen voor warmte optimaal worden benut. Nieuwbouwwoningen hebben een lage(re) warmtevraag dan oudere minder goed geïsoleerde gebouwen en kunnen uit de voeten met een laag temperatuurnetwerk uit de drinkwaterberging van Dunea. Wim Drossaert, directeur Dunea: “Met onze dochter Dunea Warmte & Koude willen we onze infrastructuur zo slim mogelijk inzetten voor de warmtetransitie en een duurzame toekomst. Het is mooi dit samen met Den Haag te verkennen voor Binckhorst. Zo bundelen we kennis en ervaring met expertise van de gemeente, projectontwikkelaars en andere netbeheerders.”

Warmte via drinkwaterberging
De drinkwaterberging in Binckhorst zorgt voor het drinkwater in het omliggende gebied. De vulmomenten van de berging gebruikt Dunea Warmte & Koude om warmte uit het water te winnen. Dit heet thermische energie uit drinkwater (TED) en is een vorm van aquathermie. Martin Matthijsse, directeur Dunea Warmte & Koude: “Wij geloven dat iedereen recht heeft op duurzame en betaalbare warmte en koude, zoals dat ook geldt voor drinkwater. Met de drinkwaterberging hebben we een duurzame bron voor warmte en koude in handen. Die bron willen we beschikbaar maken voor toekomstige bewoners. Zij kunnen straks fijn leven in een woning die verwarmd wordt door een duurzame, hernieuwbare warmtebron.”

Komende maanden verkennen
Op basis van de overeenkomst onderzoeken gemeente Den Haag en Dunea W&K de komende maanden onder meer hoe energie uit de waterberging ingezet kan worden, wat nodig is om het systeem in de beschikbare tijd te realiseren en welke voorwaarden vastgesteld moeten worden. Hierna worden eventuele vervolgstappen bepaald.