Extra maatregelen tegen overlast bij Permanente Winteropvang Sportlaan

19 January 2024, 11:39 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Straat Consulaat

Bewoners en ondernemers in de wijken rond de Permanente Winteropvang in het voormalige Rode Kruisziekenhuis aan de Sportlaan in Den Haag ervaren een toename van overlast door daklozen uit de opvang. Het aantallen diefstallen is toegenomen en de opkomsttijd van de politie na aanhoudingen voor winkeldiefstal is opgelopen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college van burgemeester en wethouders dat de ondernemers "begrip hebben voor de noodzaak van een Permanente Winteropvang", maar dat de omvang van de overlast hen zorgen baart. "Deze signalen nemen wij uiteraard zeer serieus." Tegelijkertijd schrijft het college dat "doordat het Leger des Heils, de ondernemers en de politie elkaar weten te vinden en incidenten worden gemeld volgens de aangeleverde escalatieladder de eerste periode goed is verlopen".

Toch zijn er recent extra maatregelen genomen om overlast tegen te gaan. Zo lopen er vanuit de beveiliging van de Winteropvang nu 'gastheren' op straat. Zij zijn vooral zichtbaar aanwezig in de Fahrenheitstraat en dragen zo volgens de gemeente bij aan de vermindering van de overlast.

Vorige week heeft burgemeester Jan van Zanen ter plaatse met verschillende betrokkenen gesproken over de problemen. De ondernemers gaven daarbij aan blij te zijn met de inzet van de gastheren. Over zes weken vindt een vervolgbezoek plaats.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Straat Consulaat.

Gebiedsverboden

Bij structurele overlast door individuele personen in de openbare ruimte vraagt de politie een gebiedsverbod aan bij de burgemeester. Op dit moment is voor twee overlastgevende personen een gebiedsverbod in behandeling en één persoon heeft al een voornemen van een gebiedsverbod ontvangen.

"We gaan door met de inzet van de gastheren", schrijft het college. "Daarnaast blijven we de aandacht richten op het uitbreiden van dagbesteding en activiteiten in de Winteropvang. De inzet van de politie en de Handhavingsorganisatie gaat ook onverminderd verder." Het college wijst er wel op dat de handhavingscapaciteit van de politie beperkt is. "In de praktijk betekent dit dat de politie niet altijd direct aanwezig kan zijn voor overlast of een winkeldiefstal wanneer zij bij een andere acute situatie nodig zijn."