Fietsersbond bezorgd om sluiting megastalling bij Den Haag Centraal

21 August 2023, 07:58 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Anna Vastgoed & Cultuur

De Fietsersbond Haagse Regio maakt zich grote zorgen over de aanstaande sluiting van de fietsenstalling onder het Koningin Julianaplein bij treinstation Den Haag Centraal.

Van 1 oktober 2023 tot december 2024 sluit de op één na grootste fietsenstalling van Nederland - met ongeveer 8.000 stallingsplaatsen - de deuren omdat er bovenop de stalling gebouwd gaat worden. Fietsers kunnen vanaf 1 oktober bij Den Haag Centraal parkeren in de Fietsflat aan de Rijnsstraat en in de stalling aan de Anna van Buerenstraat. OV-fietsen staan in de stalling Stichthage.

De Haagse Fietsersbond zegt "zeer teleurgesteld" te zijn dat het niet is gelukt om met de gemeente afspraken te maken over de beste manier om de overlast voor fietsers zo beperkt mogelijk te houden. "We moeten helaas constateren dat het beleid van de Gemeente Den Haag kortweg is dat er geen maatregelen nodig zijn, anders dan fietsers informeren."

De Fietserbond is het daar niet mee eens. "Wat ons betreft moet er een bewaakte, 's nachts afgesloten stalling zijn aan de kant van de binnenstad. Dat kan in de Fietsflat geregeld worden. Deze stalling wordt straks echter slechts van 07.00 tot 19.00 bewaakt en wordt buiten deze tijden niet afgesloten. Wij zien de Fietsflat dan ook niet als een acceptabel alternatief voor de KJ-stalling. De fietsflat is in de nu gekozen opzet sociaal en fysiek onveilig."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Anna Vastgoed & Cultuur

Haagse Stadspartij

De Fietsersbond heeft er ook geen begrip voor dat het fietspad langs de Bezuidenhoutseweg onderdeel wordt van het bouwterrein en voor jaren zal worden afgesloten. "En het fietspad door de Koekamp blijft wél open maar is nu al te smal laat staan met de vele extra fietsers die straks ook deze route zullen moeten gaan nemen. Wij vinden dat het fietspad aan de Koekampzijde een ruime aansluiting moet krijgen op de fietspaden van de Laan van Reagan en Gorbatsjov. Anders gaat het daar zeker niet passen."

In december 2024 gaat volgens de gemeente een deel van de KJ-stalling weer open. De Fietserbond zet ook daar vraagtekens bij. "De gemeente gaat er vanuit dat de bouw op het KJ-plein begin december dit jaar van start gaat. Mocht het toch tot uitstel komen en dat is, gezien de ontwikkelingen bij bijvoorbeeld het bouwproject The Grace niet denkbeeldig, dan zal de overlast voor fietsers nog langer duren. Ook om die reden willen we betere maatregelen om de overlast voor fietsers zo beperkt én zo kort mogelijk te laten duren."

De Haagse Stadspartij heeft aangekondigd schriftelijke vragen te gaan stellen aan het college van burgemeester en wethouders over de bezwaren van de Fietsersbond.