mainImage

Geen extra maatregelen tegen overlastgevende daklozen op Koekamp

7 december 2022, 13:39 uur
Den Haag & Regio

Het Haagse stadsbestuur vindt het niet nodig om extra maatregelen te nemen tegen overlastgevende daklozen op de Koekamp. Dat antwoord het college van burgemeester en wethouders op vragen van gemeenteraadslid Rita Verdonk van de partij Hart voor Den Haag.

Verdonk had een serie schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur. Daarin noemde ze een aantal klachten op die zij had gehoord, zoals winkelmedewerkers in de omgeving die zijn bespuugd door mensen uit deze groep, scheldpartijen als zij niet toestaan dat mensen hun mobiele telefoons opladen in de winkels, vernielingen en diefstal. Ook zou het wandelaars vaak onmogelijk worden gemaakt om gebruik te maken van de banken die er op de Koekamp staan en zouden vrouwen in de ochtend- en avonduren niet meer over de Koekamp durven lopen, omdat zij zich niet veilig voelen.

Het Haagse stadsbestuur erkent dat er "een groep personen zonder vaste woon-, of verblijfplaats is die zich ophoudt op en rondom de Koekamp". "Ook is bij het college bekend dat een aantal van deze personen overlast veroorzaakt." Volgens de gemeente gaat het daarbij voornamelijk om alcohol- en drugsgerelateerde overlast en vervuiling. "Meldingen en signalen van overlast of strafbare feiten worden door hulpverlening, politie en handhaving opgepakt."

Gecontinueerd

Harder optreden tegen de overlast lijkt geen optie voor het stadsbestuur. "De Koekamp heeft de aandacht van hulpverlening, politie en het handhavingsteam. Er wordt in beginsel ingezet op toeleiding naar zorg, hulp of land van herkomst. Bij overlast wordt er eerst gewaarschuwd. Bij strafbare feiten en/of ernstige overlast wordt er handhavend opgetreden. Deze inzet zal onverminderd worden gecontinueerd."