Geen kaalslag maar wel 'substantiële keuzes' in Haags Kunstenplan

15 May 2024, 10:42 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Leo van Velzen

De zorgen van een meerderheid van de gemeenteraad dat in het nieuwe Kunstenplan door geldgebrek een kaalslag zal ontstaan in de Haagse cultuursector, of dat een bepaalde kunstdiscipline volledig zonder subsidie zou komen te zitten, zijn niet terecht. Dat zegt Freek Ossel, de voorzitter van de Adviescommissie Meerjarenbeleidsplan Kunst en Cultuur 2025-2028.

De Adviescommissie heeft de afgelopen weken 91 subsidieaanvragen beoordeeld op de criteria die eerder door de gemeenteraad zijn opgesteld. Inmiddels is een rangvolgorde bepaald van welke instellingen subsidie krijgen. "Op basis van de uitkomst heb ik kunnen constateren dat er met het beoogde advies van mijn Adviescommissie geen kaalslag in de Haagse cultuursector zal plaatsvinden", aldus Ossel.

"Naar mijn mening kan het Beleidskader Kunst en Cultuur de aankomende beleidsperiode gewoon uitgevoerd worden en zal er geen kunstdiscipline volledig onder de zaaglijn verdwijnen. Het is echter niet uitgesloten dat op het niveau van genre binnen een kunstdiscipline substantiële keuzes worden geadviseerd." Het advies van de commissie wordt op 7 juni overhandigd aan wethouder Saskia Bruines van Cultuur.

De gemeente laat elke vier jaar een externe commissie kijken naar alle meerjarige subsidieaanvragen van Haagse culturele instellingen. In het verleden leverde dat regelmatig verrassende adviezen op, waardoor bijvoorbeeld Toneelgroep De Appel (foto) vanaf 2017 plots geen geld meer kreeg. Vier jaar geleden werd door de commissie geadviseerd nog maar één literatuurfestival (Writers Unlimited) te subsidiëren ten koste van het festival Crossing Border. Dat laatste werd vervolgens teruggedraaid door de gemeenteraad.