Geen paardenkoetsen als toeristische attractie meer in Den Haag

24 May 2024, 13:23 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Stadskoetsiers.com

De gemeente Den Haag zal geen opdracht meer geven om in de wintermaanden als toeristische attractie paardenkoetsen door de stad te laten rijden. Dat schrijft wethouder Saskia Bruines van Financiën, Cultuur en Economische ontwikkeling in een brief aan de gemeenteraad. De Partij voor de Dieren had hierom gevraagd.

Den Haag geeft sinds enkele jaren aan stichting Marketing Haagse Binnenstad de opdracht om, in samenwerking met ondernemers, een Koninklijk programma te organiseren in de maanden november, december en januari. daarbij werden ook stadskoetsen ingezet.

De gemeente benadrukt dat de stalhouderij die de ritten uitvoerde altijd goed heeft toegezien op de rij- en rusttijden en het welzijn van de paarden. "Zo maakt de organisatie bijvoorbeeld gebruik van kleine koetsen en de paarden trekken de koets maximaal vier uur per dag voort." Wel werd eerder al besloten om de ritten op oudejaarsdag te annuleren, vanwege het risico dat er dan vuurwerk kan worden afgestoken.

"Een sfeervolle stad in de winter met een aantrekkelijk winterprogramma draagt bij aan de gestelde doelen in de Economische visie van Den Haag en de strategie Toerisme", schrijft wethouder Saskia Bruines. "Hiermee stimuleren we jaarrond bezoek en verhogen we de bestedingen in de stad, wat leidt tot meer structurele banen en minder seizoensarbeid."

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Goede voorbeeld

Maar in de Nota Dierenwelzijn van Den Haag staat dat de gemeente zich moet inzetten om dierenwelzijn te bevorderen en dierenleed zoveel mogelijk te beperken. Ook staat in de nota dat de gemeente zelf "het goede voorbeeld" moet geven door geen dieren deel uit te laten maken van eigen evenementen. Daarom is nu alsnog besloten om vanaf volgend jaar geen paardenkoetsen meer in te zetten in het winterprogramma.

Dat hoeft overigens niet te betekenen dat de koetsjes definitief verdwijnen. "Het staat de koetsiers uiteraard wel vrij om zelfstandig vergelijkbare activiteiten in te huren, buiten de opdracht van de gemeente om", aldus Bruines. Maar dat zal dan wel zonder gemeentelijke financiering moeten.