Gemeente: 'Aanpak afvaloverlast heeft resultaat, stad steeds schoner'

18 April 2024, 07:21 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

Het college van burgemeester en wethouders zegt dat de aanpak van afvaloverlast in Den Haag steeds meer resultaat oplevert. In de zomer van 2023 werd het Aanvalsplan Afval door het college aan de stad gepresenteerd. "Hoewel we net zijn begonnen met de uitvoering van dit plan, is het college trots op wat in korte tijd is bereikt", laat het stadsbestuur nu weten. "De betrokkenheid en inzet van bewoners speelden hierbij een doorslaggevende rol."

Vorig jaar hebben de opruimdiensten van de gemeente grote hoeveelheden afval verwijderd. Zo zijn ongeveer 60.000 huisvuilzakken en 139.000 dozen weggehaald die naast ondergrondse containers waren geplaatst. Daarnaast heeft de Haagse Milieu Services bijna 30.000 keer illegaal gestort grofvuil opgeruimd. Bovendien is via de matrassenroute een indrukwekkende hoeveelheid van 18.304 matrassen ingezameld en heeft de Haagse Straatorganisatie 1,4 miljoen kilo aan blad verzameld, waarbij al het verzamelde blad is verwerkt tot compost.

“Wij hebben iedereen nodig om onze stad schoon en leefbaar te houden. De betrokkenheid en inzet van bewoners zijn doorslaggevend om van het Aanvalsplan Afval een succes te maken. De resultaten van vorig jaar zijn bemoedigend, met de extra investering voor dit jaar zetten we volgende stappen naar schone en leefbare straten. Samen houden we de stad schoon,” zegt wethouder Arjen Kapteijns van Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Innovatieve initiatieven

De gemeente heeft vorig jaar verschillende initiatieven gelanceerd om de stad schoner te maken en het afvalbeheer te verbeteren. De 24 opruimdagen trokken bijna 3.000 bezoekers, terwijl een pilot met perssystemen in ondergrondse papiercontainers een kansrijke oplossing biedt voor locaties waar containers snel vol raken. Tijdens de Actie Schone Buurt hebben ongeveer 750 deelnemers zich ingezet voor een schone buurt. Het plaatsen van zeven slimme afvalbakken op de boulevard van Scheveningen bleek effectief, wat leidt tot plannen voor uitbreiding in 2024. Daarnaast zijn sociale ondernemingen gesteund en is extra gecommuniceerd over het voorkomen van zwerfafval in de natuur, met inzet van afvalvoorlichters in meerdere talen.

De gemeente heeft 4.537 keer spoedeisende bestuursdwang toegepast op verkeerd aangeboden huisvuil. Daarnaast heeft de gemeente afgelopen jaar intensieve maatregelen genomen om bedrijven aan te sporen verantwoordelijkheid te nemen voor hun bedrijfsafval. Met verschillende handhavings- en leefbaarheidsacties zijn ongeveer 135 bedrijven onderzocht op hun afvalregistraties. Daarnaast zijn in totaal 553 controles uitgevoerd op afvalregistraties, inclusief inspecties tijdens terrasvergunningcontroles. Deze inspanningen zullen worden voortgezet in 2024, waarbij gerichte voorlichting aan bedrijven een grotere rol zal spelen. 

Intensivering 

De komende periode ontvangt de gemeente extra geld voor het opruimen en voorkomen van wegwerpplastics in de openbare ruimte. Daarnaast heeft het college twee miljoen euro vrijgemaakt voor de intensivering van de aanpak van afvaloverlast in specifieke gebieden, zoals Laak, Transvaal, Zevensprong, Rustenburg en Oostbroek, Moerwijk, ReVa Zuid en Schilderswijk. De extra middelen stellen de gemeente in staat sneller te reageren op meldingen, deze efficiënter af te handelen en specifieke vuilsoorten aan te pakken waar bewoners zich aan ergeren.

"De investeringen van de gemeente vormen een belangrijke stap naar een schoner en leefbaarder Den Haag", zegt wethouder Kapteijns. "Met het intensiveren van de aanpak van afvaloverlast in specifieke gebieden, kunnen we onze inspanningen verder versterken. We zetten ons in voor een effectieve aanpak van zowel huidige als toekomstige uitdagingen, met als doel een schone en duurzamere toekomst voor Den Haag."