Gemeente heeft geen rol bij opgraven verzetshelden

27 October 2021, 21:10 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Flickr

Het eventueel opgraven van geëxecuteerde verzetshelden op de Waalsdorpervlakte is geen zaak van de gemeente. Die heeft gereageerd op vragen van de raadsleden Nino Davituliani en de Arjen Dubbelaar, die zich willen weten of het gemeentebestuur niet meer moet doen om een burgerintitiatief te steunen.
 
Een groep burgers wil dat weer actief wordt gezocht naar anoniem begraven verzetshelden op de Waalsdorpervlakte. Dunea heeft aangevoerd dat de kans minimaal zou zijn om hiervoor een ontheffing van de Wet natuurbescherming te krijgen van de omgevingsdienst Haaglanden. Dat is het bevoegd gezag namens de provincie Zuid-Holland. De plekken waar moet worden gezocht zouden verder vrij van obstakels moeten zijn voor de zoekapparatuur. Dan gaat het om overleg met meer partijenen om dit mogelijk te maken.
 
Verder ligt de bevoegdheid voor het zoeken naar verzetsstrijders niet bij de burgers, maar bij het ministerie van Defensie. En is het een kwestie van overleg tussen Dunea en de gemeente Wassenaar, want het gaat om Wassenaars grondgebied.
 
Helmgras
Op de Waalsdorpervlakte is in 1945 grondig gezocht naar de anonieme graven van gefusilleerde verzetsstrijders. Dit resulteerde in de opgraving van 229 lichamen. Het vinden van deze graven in 1945 was onder andere mogelijk doordat de Katwijkse verzetsheld Pieter Kuijt helmgras plantte op de veldgraven van de gefusilleerden, waardoor deze na de oorlog teruggevonden konden worden. Op 30 april 2021 kreeg als eerbetoon aan Kuijt het fietspad door de Waalsdorpervlakte langs de herdenkingsplaats officieel de naam Pieter Kuijtpad.
 
De Bergings- en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht (BIDKL) kent geen redenen om aan te nemen dat de naoorlogse opgravingen onzorgvuldig zijn gebeurd en men destijds graven over het hoofd heeft gezien. De dienst staat te allen tijde open voor derden die aan de hand van onder andere historisch documentatieonderzoek hier een ander licht op kunnen werpen en heeft inmiddels hierover contact met Dunea en de initiatiefnemers.