mainImage

Gemeente niet verantwoordelijk voor monument Gandhi

23 november 2021, 21:36 uur
Den Haag & Regio

De gemeente Den Haag is niet verantwoordelijk voor het onderhoud van het monument ter nagedachtenis aan de Indiase vrijheidsstrijder Gandhi op het Hobbemaplein. Het CDA in de gemeenteraad had daarover vragen gesteld aan het stadsbestuur.

“Het Mahatma Gandhi-beeld is onderdeel van het Hindoestaanse migratiemonument, dat eigendom is van het Sarnámi Instituut Nederland. Het beheer van het monument berust bij de eigenaar”, antwoordt het stadsbestuur op de vragen van fractievoorzitter Kavish Partiman van het CDA.

Het gemeenteraadslid was in de pen geklommen vanwege de herhaalde vernieling van het monument. Keer op keer wordt de bronzen wandelstok van Gandhi gestolen. “In verband met de melding omtrent het verdwijnen van de staf en enige beschadiging is destijds contact opgenomen met de eigenaar”, antwoordt het college van B&W.

De gemeente onderhoudt alleen kunstwerken in de openbare ruimte, waarvan zij eigenaar is. Het gaat om ongeveer 350 kunstwerken. Voor kunstwerken en monumenten die niet in eigendom zijn van de gemeente, en dat zijn er ongeveer 170, heeft de eigenaar een onderhoudsplicht.

Nieuwe staf

Overigens is er ook goed nieuws: Het monument van Gandhi verkeert sinds eind september/begin oktober van dit jaar weer in goede staat en heeft een nieuwe staf. “Voor het op orde brengen van het beheer heeft het Sarnámi Instituut Nederland zelf de nodige middelen bijeen gebracht.”