Gemeente wil braderie Hobbemastraat verhuizen naar Wijkpark Transvaal

10 July 2024, 13:12 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Humans of Schilderswijk (Facebook)

De gemeente Den Haag gaat kijken of het mogelijk is om de maandelijkse braderie op de Hobbemastraat en het Hobbemaplein te verplaatsen naar het Wijkpark Transvaal. Dat antwoordt het college van burgemeester en wethouders op schriftelijke vragen van de partij DENK.

Bij fractievoorzitter Adeel Mahmood van DENK waren veel klachten van winkeliers op de Hobbemastraat en het Hobbemaplein binnengekomen over de braderie, zoals afvaloverlast, verkeersoverlast, ontoegankelijke stoepen en onveiligheid voor bewoners, ondernemers en bezoekers. Het college laat weten op de hoogte te zijn van de overlast. Zo werden er door de politie begin juni maar liefst 15 boetes uitgedeeld die te maken hadden met de braderie.

Het college wil dat incidentele markten, zoals braderieën, een toevoeging zijn op het bestaande winkelaanbod. "Draagvlak bij de lokale ondernemers is daarom belangrijk", staat in de brief van het college aan de gemeenteraad. "Gezien de ontstane situaties, zal het college heroverwegen of voor dit gebied deze mogelijkheid moet blijven bestaan."

De suggestie van de partij DENK om de braderie te verplaatsen naar het Wijkpark Transvaal wordt positief ontvangen. "Het college vindt dit een goed idee, immers is het Wijkpark Transvaal op dit moment al een aangewezen locatie waar één keer per maand een braderie kan plaatsvinden. We gaan in gesprek met de organisatoren van de braderieën of zij bij nieuwe vergunningaanvragen willen verplaatsen naar het wijkpark om de problemen die ondernemers op het Hobbemaplein ervaren te voorkomen."