Haags onderzoek: verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid

4 October 2021, 18:21 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Gehoorverlies kan leiden tot toenemende gevoelens van eenzaamheid. Onderzoek onder 60-plussers door Deloitte en Beter Horen in samenwerking met de gemeente Den Haag toont aan dat het aantal nauwe contacten afneemt zodra mensen slechter gaan horen.

In Nederland zijn ongeveer 1,5 miljoen mensen slechthorend, van wie circa 500.000 mensen met onbehandeld gehoorverlies.

Het onderzoek is in juni van dit jaar uitgevoerd onder 60-plussers in de Haagse stadsdelen Loosduinen en Segbroek. Wethouder Kavita Parbhudayal van Zorg en Volksgezondheid overhandigde de uitkomsten maandag aan minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid.

"Eenzaamheid kan om uiteenlopende reden ontstaan. Gehoorverlies blijkt nu een mogelijke oorzaak", zegt Parbhudayal. "Het onderzoek geeft dan ook concrete aanbevelingen en praktische oplossingen. Dat is belangrijke informatie voor iedereen die contact heeft of werkt met ouderen."

"Gehoorverlies is een drempel die het contact tussen mensen moeilijker maakt", voegt minister Hugo de Jonge daaraan toe. "Daar aandacht voor hebben en rekening mee houden kan een cruciale eerste stap zijn om iemands eenzaamheid te doorbreken. Het kan hem of haar letterlijk de drempel over helpen om weer onder de mensen te komen."

De onderzoekers doen in hun rapport verschillende aanbevelingen. Zo moet de bewustwording over het mogelijk verband tussen gehoorverlies en eenzaamheid wordne vergroot bij professionals, zoals huisartsen, wijkverpleging en audiciens. En voorzieningen en activiteiten moeten beter toegankelijk worden gemaakt voor mensen met gehoorproblemen.