mainImage

Haagse partijen sluiten stembusakkoord anti-discriminatie

18 februari 2022, 11:00 uur
Den Haag & Regio

Op initiatief van de PvdA Den Haag hebben diverse Haagse politieke partijen vandaag het Stembusakkoord anti-discriminatie ondertekend.

Met het ondertekenen van dit akkoord beloven de partijen er van 2022 tot 2026 alles aan te doen om te zorgen dat niemand in Den Haag wordt uitgesloten op basis van huidskleur, geloof of afkomst. Dat Forum voor Democratie aan de Haagse verkiezingen gaat meedoen is een van de aanleidingen tot dit initiatief. Vertegenwoordigers van die partij zijn bekend om hun vijandige houding ten opzichte van mensen van kleur en tegenover vrouwen.

“Juist nu, voor de gemeenteraadsverkiezingen, moeten we laten zien waar wij als partijen voor staan en voor kiezen”, zegt fractievoorzitter Mikal Tseggai van de PvdA en initiatiefnemer van het stembusakkoord. “En dat is niet islamofobie, antisemitisme, vrouwenhaat of een andere vorm van racisme en discriminatie. Wij willen daar juist een vuist tegen maken.”

Aan het stembusakkoord hebben ook de Partij van de Dieren, de Haagse Stadspartij, SP, Groenlinks en de ChristenUnie/SGP meegeschreven. Het stuk bevat elf afspraken om racisme en discriminatie aan te pakken.

Alle ondertekenaars vertelden waarom ze gemotiveerd waren om te tekenen, soms vanuit het feit dat ze zelf met discriminatie en vooroordelen te maken hadden gehad. Fatima Faïd van de Stadspartij: “Voor kinderen uit andere culturen is het erg schrikken als ze berichten horen over vooroordelen en uitsluiting of er zelf mee te maken krijgen. ‘Horen wij hier nog wel?’, vragen ze zich dan af.”

Tekst gaat door onder foto.

Wethouder Kavita Parbhudayal tekent het stembusakkoord onder toeziend oog van PvdA-raadslid Mikal Tseggai.

Haags Keurmerk

Een brede doorlichting van de gemeentelijke organisatie en de algoritmes die daarbij gebruikt worden, springt eruit. “De toeslagenaffaire heeft laten zien hoeveel leed die modellen kunnen voortbrengen. En de modellen hebben totaal geen zin: je kunt niet op basis van een achternaam of huidskleur zien wie wel of niet fraudeert.” Ook roept het akkoord de burgemeester op een actieve rol aan te nemen richting de politie. Het college zou trainingen over antiracisme en vooringenomenheid, registratie van politiecontrole, een divers politiekorps en bodycams moeten stimuleren.

Een Haags Keurmerk moet bedrijven stimuleren tot het tegengaan van racisme en discriminatie. Als dit toch plaatsvindt, zou de gemeente bedrijven moeten straffen door gemeentelijke vergunningen af te pakken. Leerbedrijven die discrimineren zouden geen stagiaires meer toegewezen moeten krijgen. Andere onderdelen van het akkoord zijn een slavernijmonument en een lesprogramma over het koloniaal verleden van Den Haag.

Een Haagse coördinator moet onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester na de gemeenteraadsverkiezingen verder aan de slag gaan met de afspraken in het stembusakkoord.

Het stembusakkoord, dat is ondertekend door VVD, HSP, D66, Denk, CDA, SP, CU/SGP en GroenLinks