Herinrichting boulevard Scheveningen wordt snel hervat

25 October 2023, 11:39 uur
Den Haag & Regio
mainImage

De herinrichting van de Middenboulevard op Scheveningen, die een jaar geleden vanwege stikstofregels moest worden stilgelegd, wordt waarschijnlijk eind november hervat. Dat schrijft wethouder Robert van Asten van Stedelijke Ontwikkeling in een brief aan de gemeenteraad.

De werkzaamheden voor de vernieuwing van de Middenboulevard gingen 1 november 2022 van start. Nog diezelfde week werd de gemeente geconfronteerd met een uitspraak van de Raad van State over de ‘bouwvrijstelling’ voor stikstofdepositie tijdens de realisatiefase van projecten. Daaruit bleek dat de gemeente de stikstofberekeningen en de ecologische beoordeling opnieuw moest laten uitvoeren.

Van Asten laat nu weten dat alle gevraagde gegevens inmiddels zijn aangeleverd. "Dit heeft ertoe geleid dat op 4 oktober jl. de ontwerpvergunning is gepubliceerd en wij hopen dat dan de natuurvergunning eind november beschikbaar is." Met het afgeven van de natuurvergunning kunnen de werkzaamheden worden hervat.

Voorbereidende werkzaamheden

In afwachting daarvan gaat de gemeente nu al beginnen met voorbereidende werkzaamheden. "Deze voorbereidende handelingen zijn niet vergunningplichtig", schrijft Van Asten. "Zodra de natuurvergunning daadwerkelijk beschikbaar is zullen de werkzaamheden worden hervat."

Op een later moment komt de wethouder met aanvullende informatie over de planning en de kosten van het project. Het is in ieder geval de bedoeling dat de geplande tijdelijke locaties voor de strandpaviljoens gereed zijn bij de start van het nieuwe strandseizoen op 1 maart 2024.