mainImage

Herinrichting Goudsboemlaan blijft 'omstreden'

4 september 2020, 08:45 uur
Den Haag & Regio

Raadslid Jelle Meinesz blijft, ongetwijfeld gesteund door een (deel) van de betrokken ondernemers, strijden voor andere oplossingen bij de renovatie van de Goudsbloemlaan. Nadat hij vorig jaar al vragen had gesteld over de volgens hem verkeerde manier waarop de gemeente het project aanpakt, en hij een motie waarmee hij verbetering wilde aanbrengen zag worden verworpen, komt hij deze week met ‘nieuwe’ vragen en opmerkingen over de volgens hem nog steeds omstreden herinrichting van de laan.

Pijnpunt was en is nog steeds volgens Meinesz dat het plan niet breed werd en wordt gedragen. In september vorig jaar gaf het college op diezelfde kritiek het antwoord "het ontwerp is vanaf 2016 begeleid door een klankbordgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van ondernemers, bewoners, het Segbroek College, de wijkpolitie en de gemeente. Op die manier zijn ideeën en oplossingen uit de buurt opgenomen in het ontwerp".

Daarnaast blijft Meinesz ageren tegen het verdwijnen van parkeerplekken wat ervoor zou zorgen dat het ondernemers minder goed bereikbaar zouden zijn en dus te maken zouden hebben/krijgen met inkomstenderving. Nadat bij een vorige aanpak van 15 parkeerplekken waren verdwenen, gaat het volgens het Hart voor Den Haag/Groep de Mos-raadslid dit keer om 22 plekken.

Toen hij daar vorig jaar in september vragen over stelde gaf het college onder meer als antwoord dat het zich bewust was van het verdwijnen van die parkeerplekken, maar dat de parkeerdruk overdag (tijdens winkeluren) en ook ’s nachts laat zien dat er voldoende parkeercapaciteit is om het winkelgebied te bedienen. En, voegde het college toe, 'voor de volledigheid willen wij daarbij vermelden dat er sinds de herinrichting ‘Goudsbloemlaan fase 1’ in de directe omgeving bij het Segbroek College circa 20 parkeerplaatsen zijn aangelegd voor het onderwijzend personeel'. 

Ook was de Jumbo in de aangrenzende Anemoonstraat volgens het stadsbestuur bezig met de ontwikkeling van een parkeerterrein van circa 40 plaatsen. "Dit zal overdag en tot sluitingstijd van de winkel (22.00) tot een verlichting van de parkeerdruk op de laan leiden."

Meinesz refereert in zijn nieuwe vragen andermaal aan de situatie van de eigenaar van de Notenkiosk. De gemeente heeft hem volgens het raadslid 'op een nogal onorthodoxe manier geprobeerd eruit te krijgen. Dat is niet gelukt met het gevolg dat deze kiosk blijft staan waar die staat'.

Nieuw in de vragen van het raadslid is dat hij heeft begrepen dat het plan dat moet voldoen aan de kaders die de gemeenteraad heeft gesteld, 'totaal niet meer uitgevoerd wordt'. Zo zouden delen van het project die al gereed waren weer moesten worden afgebroken, kwamen in- en uitritten gewoon weer op dezelfde plek terug, worden de verkeerde bomen omgehakt en nieuwe niet aangeplant, verdwijnen stroompunten voor de ondernemers die op sommige dagen op de laan staan en komen laad- en losplekken op andere plekken dan afgesproken. En, klopt het dat het project ruim 150.000 euro extra gaat kosten, zo vraagt hij het college tenslotte.

 

 

 


Foto: denhaag.nl