mainImage

Honderden extra woningen voor daklozen en asielzoekers

13 oktober 2021, 22:21 uur
Den Haag & Regio

Het Haagse stadsbestuur gaat de komende tijd honderden extra woonruimtes realiseren voor mensen die op wachtlijsten staan om uit te stromen uit zorg- en opvanglocaties.

Het gaat om mensen die na een periode van zorg of begeleiding klaar zijn om zelfstandig te wonen en anders een sociale huurwoning toegewezen hadden gekregen, maar voor wie nu geen woonruimte beschikbaar is.

Op dit moment zijn er concrete plannen voor woningen aan de Jaap Edenweg, Loosduinsekade, Medemblikstraat, Parnassia Rosenburg, Steenwijklaan, Rederijkerstraat/Van Ruysbroekstraat, Ketelstraat en Spaarwaterstraat/Van Hoogstratenschool.

Het tekort aan woningen is op alle plekken in de stad zichtbaar. Daarom wordt er gezocht naar creatieve, tijdelijke of duurzame oplossingen voor de extra woningen. Door nieuwbouw, transformeren of tijdelijke woonunits te plaatsen, kleinschalig en verspreid over de stad, hoopt de gemeente om het tekort in te kunnen lopen.

Er zijn op korte termijn 1.300 woonplekken nodig, bovenop de 550 woningen die corporaties toewijzen. "Dit is een fors aantal, maar wel noodzakelijk om doorstroom mogelijk te maken. Met dit plan geven we aan hoe we ongeveer 400 woonplekken in Den Haag gaan toevoegen. Van de regiogemeenten verwachten we dat zij 300 woonplekken toevoegen", schrijft het stadsbestuur.

De mensen die nu in zorg- of opvanglocaties verblijven en in staat zijn om zelfstandig te wonen, bezetten nu plekken in opvang en zorg, die dus niet beschikbaar zijn voor mensen die dat wel nodig hebben. Het gevolg is dat mensen niet kunnen beginnen met hun re-integratie in de samenleving, er is een toename van wachtlijsten en oplopende kosten.

"Ook statushouders kunnen door het tekort aan woningen niet uitstromen uit een AZC. En ook zij kunnen niet volwaardig starten met hun deelname aan de maatschappij."

Volgens het stadsbestuur is niets doen geen optie meer. "Deze mensen, die afhankelijk zijn van de hulp van de gemeente, moeten de kans krijgen weer volwaardig mee te doen in de maatschappij. Ook als Internationale stad van Vrede en Recht heeft de gemeente Den Haag de verantwoordelijkheid om mensen die gevlucht zijn en een verblijfsstatus hebben gekregen hier een woonplek te bieden."

 


Foto: Paulo O (CC BY 2.0)